DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 17     <-- 17 -->        PDF

količine svjetlosti, visoke temperature, jake transpiracije krošnje i drugih činilaca
neposredne okoline, drveće povećava transpiracijski aparat tako da razvija
nove izbojke iz proventivnih (uspavanih, rezervnih) pupova uzduž debla. Ta je
pojava naročito značajna za starije drveće koje, poslije jakog i naglog otvaranja
sklopa, zbog starosti ne može brzo ili nikako reagirati na promjenu okoline,
tj. ne povećava širinu krošnje, nego je produžuje stvaranjem dopunskog
sistema transpiracijskog aparata. Stvarajući tako neku ravnotežu u odnosu na
povećanu transpiraciju, održava svoj životni potencijal.


Ali i mlađe hrastove sastojine, kad se razvijaju u pregustom sklopu, stvaraju
velik broj živica.


Istraživanja u navedenim sastojinama dala su interesantne podatke o broju
živica. Podaci u pril. tab. br. 8 izneseni su po debljinskim stupnjevima, i to prosječno
po jednom hrastovom stablu.


Tabela br. 8


Debljin. stupanj 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30
Broj živica 2,4 0,5 0,1 — — mješovita sastojina
po stablu 4,3 5,0 5,4 4,2 4,5 čista sastojina


Prema podacima navedene tabele,.jasno se razabiru velike razlike u broju
živica: u mješovitoj sastojini mnogo ih je manje nego u čistoj. Po debljinskim
stupnjevima, broj živica u čistoj satojini gotovo je podjednak. U mješovitoj
sastojini razlike su mnogo veće: broj živica naglo pada od prvog deblj. stupnja,
te ih je na stablima drugog deblj. stupnja malo, na stablima trećeg deblj.
stupnja ima ih veoma malo, a na debljim stablima gotovo ih nema.


Još interesantniji su podaci o broju živica po stablu izneseni po biotskhn
razredima stabala (v. pril. tab. br. 9).


Tabela br. 9


Biotski razred I II III IV V
Broj živica 0,02 0,2 1,2 2,4 3,1 mješovita sastojina
po stablu 4,9 4,7 5,6 4,5 4,6 čista sastojina


Prosječan broj živica po stablu u mješovitoj sastojini je u svima biotskim
razredima stabala mnogo manji nego u čistoj sastojini; razlike u tim odnosima
veće su na stablima gornjeg sloja sastojine, tj. u I do III razredu, nego na stablima
donjeg sloja. U mješovitoj sastojini, broj živica općenito je veći na potiskivanim
i potisnutim stablima nego na onima koja se svojim krošnjama nalaze
u gornjem sloju sastojine. Naprotiv, u čistoj sastojini je broj živica po biotskim
razredima gotovo podjednak.


Na temelju svih brojčanih podataka razvrstanih po debljinskim stupnjevima
i biotskim razredima može se, dakle, zaključiti da nagle promjene u intenzitetu
svjetlosti nisu jedini povod jakoj pojavi živica, kako se to često navodi
u literaturi i u praksi.


Broj živica prosječno po hrastovom stablu iznosi u čistoj sastojim 4,9 a u
mješovitoj samo 0,8.


Sama pojava živica nema naročitog značenja za kakvoću deblovine; gdjekad
povećava vrijednost drva. Ali, u neobzirnom gospodarenju, živici mogu
razviti deblje grane; kad ih je mnogo i kad su dublje u deblu, znatno smanjuju
kakvoću deblovine.