DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Tabela br. 3


Biotski razred I II III IV V
96 118 132 133 135 mješovita sastojina
76 102 120 121 116 čista sastojina


Stcpen vitkosti je u svima biotskim razredima stabala veći u mješovitoj
sastojini nego u čistoj. Prema tomu može se zaključiti da je i punodrvnost stabala
bolja u mješovitoj sastojini nego u čistoj.


d) Čistota debla


Cistota debla od grana važan je kriterij kakvoće stabala, pogotovu ako su
grane debele i duboko urasle. U našim istraživanjima mjerili smo dužinu čistog
debla od tla do početka krošnje. Istraživanja su pokazala ove razlike u čistoti
hrastovog debla između obih sastojina (v. pril. tab. br. 6).


Tabela br. 6
Deblj. stepen 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30 cm
Cistota u m 6,3 9,2 9,9 9,7 9,5 mješovita sastojina
3,2 3,5 3,9 4,1 4,2 čista sastojina


Podaci signifikantno pokazuju da je čistota debla od grana u svim debljinskim
stepenima u mješovitoj sastojini prosječno najmanje dvostruko veća nego
u čistoj sastojini.


Razmotrimo li podatke o čistoti debla, razvrstane po biotskim razredima,
tada se pokazuju odnosi izneseni u pril. tab. br. 7.
Tabela br. 7
Biotski razred I II III IV V
Čistota u m 9,7 9,8 7,7 6,4 5,1 mješovita sastojina
5,6 4,2 3,1 3,2 3,3 čista sastojina


Podaci o čistoti debla od grana po biotskim razredima pokazuju da stupanj
čisto te pada od najviših biotskih razreda prema najnižima. Razlike u tom pogledu
između mješovite i čiste sastojine veće su u višim biotskim razredima
nego u nižim.


Prosječna čistota debla za oba gospodarska tipa lužnjakovih sastojina


iznosi:
mješovita sastojina 8,8 m
čista sastojina 3,4 m


Mješovita sastojina ima mnogo veći broj stabala, pogotovu onih vrsta
drveća koje imaju gušću krošnju i jaču snagu konkurencije; ta su stabla uglavnom
podstojna i srednjostojna. Zato je i mogućnost za sprečavanje razvitka postojećih
donjih grana i za nestvaranje novih veća u mješovitoj sastojini nego
u čistoj.


Dakle, što se tiče čistote debla od grana mješovita je sastojina hrasta lužnjaka
mnogo bolja nego čista.


e) Obraslost živićima


Živici (tzv. vodeni izbojci, lastari) pojavljuju se na deblu listača i nekih
četinjača (jela, tisa) uglavnom pod utjecajem vanjskih faktora, ali i pod utjecajem
nasljednih osobina vrste, eko-tipova i jedinke. Broj živica naglo se povećava
kad se naglo otvori gust sklop krošanja. Tada, pod utjecajem prevelike