DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 15     <-- 15 -->        PDF

mješovitoj. Pojava se može objasniti utjecajem jake konkurencije poluheliofita


u mješovitoj sastojini, ili općenito velikim obrastom po broju stabala, i, vje


rojatno, nedovoljnim njegovanjem sastojine i stabala, odnosno nepravodobnim


oslobođenjem hrasta od loših biotskih utjecaja uzgrednih vrsta drveća. Takvi


odnosi u pravnosti debala mogu se još jasnije razabrati u skupnom iskazu svih


stabala za oba gospodarska tipa sastojina:


pravnost u ´% N dobra srednja loša


mješovita sastojina 23 38 39


čista sastojina 30 43 27


Odnos u pravnosti debala između mješovite i čiste sastojine više se odrazuje
u kategoriji stabala loše pravnosti nego u kategoriji stabala dobre pravnosti.


c) Vitkost stabala


Stupanj vitkosti stabla označuje brojčani odnos njegove visine i prs. promjera
(h : d). Taj kvocijent važan je kriterij za prosuđivanje tzv. punodrvnosti
stabla, više na četinjačama nego na listačama. On može služiti uzgajaču za orijentacijsko
ocjenjivanje punodrvnosti. Za navedene sastojine dobili smo odnose
kvocijenta h/d kako je prikazano u pril. tab. br. 5.


Monokultura hrasta lužnjaka u Spačvi (foto A. Sorić). Krošnje su prosječno preuske.
Čistota debla prosječno je loša: mnogo grana i živica a nemalen broj živica razvio se
u grane, pa je krošnja veoma produžena. Dakle, asimilacijski aparat nije valjano
raspoređen. Razmjerno je malena visina stabala, isto tako i vitkost debala. Njegovanje
takvih sastojina često je problem, pa se uglavnom obavlja prorjeđivanje pretežno
ciksploatacijskog tipa. Takve su sastojine i biološki i ekonomski loše, pa je
gdjekad najbolje rješenje da se iskoriste kratkoročno i osnuju nove.