DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 14     <-- 14 -->        PDF

isključiti subjektivni utjecaji. Stabla su se po vitalnosti razvrstavala u tri kategorije:
dobra, osrednja i loša. podaci su izneseni u pril. tab. br. 3.


Tabela br. 3
M j e š o v i t a s a s to ; i i n a Čis t a s a s t o j i n a
Debijin.
stupanj dobra osrednja
vitalnost:
loša
°/o broja stabala
dobra osrednja loša
6—10 35 42 23 11 41 48
11—15 86 10 4 43 46 l i
16—20 99 1 — 81 14 5
21—25 95 5 — 51 44 5
26—30 100 — — 75 25


Zbog boljeg pregleda u navedenoj su tabeli br. 3 brojevi stabala za svaki
debljinski stupanj obračunati na bazi 100%. Unatoč pogreškama koje se mogu
pojaviti kod okularne ocjene vitalnosti po vanjskim znakovima na drveću, ipak
ukupnost brojčanih podataka može dati barem približan uvid u stvarno stanje.
Sakupljeni podaci pokazuju da u svima debljinskim stupnjevima mješovita sastojina
ima mnogo veću vitalnost hrastovih stabala nego čista sastojina. Ta je
pojava naročito jasna kad se uspoređuju samo podaci o dobroj i lošoj vitalnosti
za mješovitu i čistu sastojinu. Prosjek svih podataka za taj kriterij kvalitete
drveća pokazuje u postocima ove odnose:


dobro 78, osrednje 15, loše 7, za mješovitu sastojinu
dobro 46, osrednje 37, loše 17, za čistu sastojinu
Prosjek podataka za osrednju i lošu kategoriju vitalnosti hrastova iznosi u
čistoj sastojini 54 a u mješovitoj samo 22.


Značajno je da u višim deblj. stupnjevima ima malo stabala loše vitalnosti,
osobito u mješovitoj sastojini. Jedan od osnovnih razloga toj pojavi može biti
taj što se kod doznake stabala za sječu veća pažnja poklanja stablima viših
deblj. razreda.


b) Pravnost debala


Pravnost debala ovisi o genetskoj konstituciji vrste drveća i njenoj dispoziciji
prema utjecaju okoline. Pod utjecajem sklopa krošanja deblo heliofita
može se više izobličiti nego deblo skiofita, prema tomu i deblo hrasta lužnjaka.
Pod utjecajem vrsta drveća koje imaju gušću krošnju kao što je grab, devijacije
hrastova debla su to veće što se čišćenje sastojine i njegovanje stabala proredom
započnu kasnije i što su ti postupci nedovoljno obzirni i neredoviti.


U našim istraživanjima kakvoće hrastovih stabala odraslih u mješovitoj i
čistoj sastojini, stabla su po pravnosti razvrstana u tri kategorije- dobra (d),
srednja (s) i loša (1). Podaci su izneseni u pril. tab. br. 4 tako da je svaki deblj.


stupanj tretiran sa 100%.
Tabela br. 4
6—10 11—15 16—20 21—25 26—30
Debijin. Pravnost: ´%> broja stabala
stupnjevi ds l ds l ds l d s l d s l
mješovita s.
čista sastojina
26
17
32
44
42
39
12
29
36
47
52
24
31
39
44
40
25
21
21
33
40
34
39
33
100
26

49

25


Na temelju podataka te tabele može se ustvrditi da je u gotovo svima debljinskim
stepenima pravnost hrastovih debala bolja u čistoj sastojini nego u