DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Tabela br. 1
Biot. razred I II III I—III IV V IV—V Svega


Mješovita sastojina
N/ha 180 324 96 600 104 52 156 756
% 24 44 12 80 13 7 20 100


Čista sastojina
N/ha 40 588 364 992 244 16 360 1352
°/o 3 44 27 74 18 8 26 100


Prema podacima pril. tab. br. 1, u I do III biotskom razredu procentualno
je više hrastovih stabala u mješovitoj sastojini nego u čistoj. Prema tomu ima
i više mogućnosti da se u mješovitoj sastojini u toku prirodne i umjetne selekcije
razviju najbolja glavna stabla. Budući da se razvrstavanje stabala u biotske
razrede obavlja okularno, te je mnogo pod utjecajem subjektivnih faktora,
stabla su razvrstana i u debljinske stupnjeve.


Tabela br. 2
Debliin.
stupnjevi 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30 31—35 36—40 Svega


M ješovita sastoji na
N/ha 192 232 248 80 4 756
°/o 25 31 33 10 1 100


Čista sastojina
N/ha 300 604 344 84 16 4 1352
%> 22 45 26 6 1 — 100


Prema podacima u pril. tab. br. 2, kulminacija broja stabala je za čistu
sastojinu u drugom deblj. stupnju a za mješovitu sastojinu je između drugog i
trećeg deblj. stupnja. Debljih stabala procentualno je više u mješovitoj sastojini
nego u čistoj. Pošto s debljinom hrastovine progresivno raste njena vrijednost,
mješovite lužnjakove sastojine ekonomski su bolje a biološki — kako je
poznato — otpornije lošim utjecajima štetnika i bolesti.


2. KAKVOĆA STABALA
U stručnoj literaturi, gotovo općenito, utjecaj gospodarenja na oblikovanje
stabala razmatra se uglavnom ili ponajviše s gledišta njegovanja. Vrlo rijetko
se raspravlja o utjecaju sastava sastojine na kakvoću stabala. Sastav sastojine,
prema tomu i njen oblik, utječe na mikrostanište drveća. U toku njege utječemo
na mikrostanište drveća i promjenom okoline tako djelujemo da se stabla oblikuju
prema privrednim potrebama. Prema tomu: da bi stabla bila kvalitativno
što bolja, treba prije svega stvoriti što bolji sastav sastojine; kad je sastav
sastojine dobar, njegovanjem se mogu lakše i brže postići dobri uspjesi u oblikovanju
izabranog drveća.


U vezi s iznesenim izvršili smo u mješovitoj i čistoj sastojini analizu elemenata
kvalitete stabala. Elementi su ovi: vitalnost drveća, pravnost debla,
stepen vitkosti stabala, krošnjatost stabala i čistoća debla od grana.


a) Vitalnost drveća


U ocjeni vitalnosti drveća najvažnija je njihova zdravost, zatim izgled krošnje.
Vitalnost se ocjenjivala okularno, pa se u takvom postupku ne mogu posve


103