DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 12     <-- 12 -->        PDF

KAKVOĆA STABALA U MJEŠOVITOJ I ČISTOJ SASTOJIM
HEASTA LUŽNJAKA


J. ŠAFAR
Iz Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Istraživanja su izvršena u Bosutskom području, nedaleko Vinkovaca. Izabrana
čista sastojina nalazi se u predjelu Zapadna Kusara, odjel 3; nadm. visina
8? m; godišnji interval oscilacije donje vode bio je 0,5 do 6 m, a prosjek u
doba vegetacije 3 m. Mješovita sastojina nalazi se u predjelu Južno Boljkovo,
odjel 12; nadm. visina 82 m; oscilacija vode je podjednaka kao u čistoj sastojini.
Prema ispitivanjima koje je izvršila M. K a 1 i n i ć, kiselor-t tla je u oba predjela
oko 5 pH (po Comb.); sadržaj kalcijskog karbonata ispod 1%; kapacitet za
vodu je veći u predjelu Zap. Kusara a kapacitet za zrak je veći u predjelu J.
Boljkovo; porozitet tla je manji u J. Boljkovu.


Čista sastojina osnovana je sadnjom žira, a mješovita oplodnom sječom.
Starost mješovite sastojine je oko 36 godina a čiste 40 godina. Broj svih stabala
po ha od 3 cm pr. pr. iznosi na plohi u J. Boljkovu 4.444, od toga 844 hrastovih,
a na plohi u Z. Kusari 1.352 hrastova stabla. U mješovitoj sastojini broj stabala
na ha po vrstama drveća je ovakav:


biot. razred hrast grab brijest jasen lipa ostalo svega
I—III 600 176 128 352 12 64 1332
IV—V 244 1004 856 228 72 708 3112
Ukupno 844 1180 984 580 84 772 4444


Drvna masa po ha iznosi u mješovitoj sastojini 211 m:i a u čistoj 141 m3.


Svi podaci izneseni u tabelama br. 1—9 odnose se samo na hrast i to od
6 cm pr. pr. naviše.


Po metodici Instituta, terenske i obračunske radove obavila je Šumsko pokusna
stanica Vinkovci pod vodstvom D. Babogredca . Zahvaljujem drugovima
na suradnji. Zbog drugih redovnih poslova rezultati nisu mogli biti do
danas objavljeni.


1. STRUKTURA SASTOJINA
Prije razmatranja utjecaja što ga vrši gospodarski tip sastojine na kvalitet
stabala, potrebno je da se iznesu podaci o strukturi broja hrastovih stabala po
biotskim i debljinskim razredima, jer o tome znatno ovisi kakvoća stabala.