DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 87     <-- 87 -->        PDF

cJ)cu^ltieiie oije&fji


ZAKLJUČCI — PRIJEDLOZI


Na 83. redovnoj skupštini Saveza ŠDH-e,
održanoj 27. i 28. VI 1964. god. u Karlovcu,
nakon održanog referata dipl. inž. Ferde
Sulentića o temi:


»Problematika gospodarenja šumama na
području Gorskog Kotara i Like«,


i djelomičnog terenskog pregleda primjernih
objekata, kao i svestrano provedeno
diskusije, skupština donosi slijedeće


ZAKLJUČKE


1. Da su na navedenom području šumske
sastojine kako po strukturi, oblikovanju
(jednodcbne sastojine, prašumske i razni
drugi prelazni oblici od jednodobnih do
prebornih), tako i po načinu gospodarenja,
sa manjim izuzecima, gospodarski neuređene,
a s obzirom na mogućnosti šumskih
tala nedovoljno produktivne.
2. Da je s obzirom na moguće normalno
stanje sastojina na ovom području struktura
drvnog fonda po zastupljenosti četinjača
u odnosu na listače, u cjelini gledano,
potpuno narušena.
Uslijed toga je drvni fond četinjača manji
za oko 36 milijuna m3, a fond listača
veći za oko 13 milijuna m:1. Apsolutno smanjenje
drvnog fonda na ovom području iznosi
oko 23 milijuna m:; mase ili 24"/».


Kvaliteta drvnog fonda, naročito bukve,
daleko je ispod ekonomskog prosjeka. Unatoč
relativno velikog etata brutto mase,
etat sortimenata je mali, a po zastupljenosti
vrednijih sortimenata više nego oskudan.
Kvaliteta drvnog fonda četinjača također
je ispod normalnog stanja. Unatoč
toga, gledano kroz kubik brutto mase, indeks
gospodarske vrijednosti jele i smreke
u odnosu na bukvu, sada i u perspektivi
kreće se između 1,5 do 2.


4. Otvorenost šuma nalazi se, naročito
na području Velebita i Like, daleko ispod
optimuma, koji omogućuje intenzivno gojpadarenje
šumama. Slaba mreža šumskih
puteva jedan je cd uzroka nedovoljnog korištenja
manje vrijednih sortimenata (ogrjeva),
visokih troškova iznosa i privlačenja
kao i nisko akumulativnosti gospodarstva.
5. Gospodarenje na ovom cijelom području
bilo je uvjetovano krutim propisima
o stablimičnom probornom gospodarenju.
Pri tome se nije dovoljno vodilo računa o
konkretnoj strukturi pojedinih sastojina i
proizvodnoj snazi tala. Opisano stanje dijelom
je rezultat čestih promjena u organizaciji
službe uređivanja šuma.


6. Naročito se je griješilo u primjeni propisa
o prebornom gospodarenju za čiste
sastojine, a posebno za čiste sastojine bukve.
7. Kod sastava privrednih osnova nije
kvaliteta i vrijednost drvnih masa obuhvaćena
u sastojinama, već je sve svedeno
pod pojam o ukupnoj količini. To je razlog
da šumska privreda ne raspolaže pouzdanim
podacima o vrijednosti drvnog
fonda, njegovoj kvaliteti po određenim kategorijama,
te pouzdanim podacima i količini
pojedinih sortimenata na bazi dugoročnog
snabdijevanja tržišta i prerađivačke
industrije.
8. Zaštitna uloga pojedinih terena i staništa
često je u praksi šablonski naglašena
na štetu stvarnih mogućnosti proizvodnje
i iskorištavanja drvnih masa na tim
tlima.
9. Pojmovi o optimalnim prsnim promjerima
stabala u sastojinama u odnosu na
pojedine vrste drveća i za različita staništa
nisu dovoljno rasčišćeni. Ponekada
se neopravdano forsiraju deblji prsni promjeri,
utanoč toga što to ide na štetu ekonomične
proizvodnje i što industrija, osim
malih izuzetaka, ne traži više naročito jaku
deblovinu.
Također ima slučajeva da se sijeku stabla
u naponu prirasta, bilo radi podmirenja
pilanske industrije ili prevelike brige


o potrebi regeneracije.
10. Šumska paša na dobrom dijelu svog
područja kao jedna od najvećih smetnji
za uspješnu regeneraciju i kvalitetni uzgoj
šuma, nije zabranjena.
PRIJEDLOZI


U vezi naprijed navedenog stanja a u
svrhu unapređenja u gospodarenju šumama
Gorskog Kotara i Like, skupština predlaže:


1. Da se kao najprioritetniji zadatak u
odgovarajućem realnom roku izvrši inventarizacija
drvnog fonda po količini i kvaliteti
s tim da ti podaci posluže kao osnova
za određivanje etata gospodarenja za izvjesno
kraće razdoblje, a također za realniju
provjeru mogućnosti snabdijevanja
prerađivačke industrije sirovinama.
85