DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 86     <-- 86 -->        PDF

SI. 1.


**&š«»S»^


SI. 2.
Uslijed talasanja vode i rušenja sura, obruč
se popuni materijalom i radi »zasićenosti
« dolazi da pojedini komadi, osobito
cjepanice, prolaze ispod ovog prstena. U
takvom slučaju potrebno je obruč popustiti
i proširiti, a u krajnjem slučaju postaviti
još jedan uz ovaj, kao vijenac. Kroz ovaj
drugi obruč teško će se dogoditi da koji
komad prođe.
Aka nam se pom. stov. nalazi u šumi blizu
stojećih stabala, onda je najbolje ove
obruče postaviti od cijelih stabala s krošnjama,
jer grane krošanja neće dozvoliti
prolaz komadima ispod obruča.


II.
Načini zaštite izrađenog
drvnog materijala u šumi
kod panja
Izrađeni drvni materijal u šumi kod panja,
kojeg je zahvatila poplava najbolje
ćemo zaštiti da oko cijelog odjela ili dijela
odjela postavimo također zaštitni obruč i
to od cijelih stabala ili izrađene oblovine.


Najbolju zaštitu i najjeftiniju ćemo sprovesti,
ako još za vrijeme sječe ostavimo
sva lošija stabla uz rub sječine (odjela) neizrađena,
tj samo ih posječemo tako, da se
stablo do stabla veže jedno za drugoga i
tako tvore ova stabla zaštitni obruč, koji
neće dozvoliti kasnije kod poplave da izrađena
drvna masa izlazi van sječine. Ka


snije nakon povlačenja vode i izvoza cijele
mase ovaj materijal lako izradimo i izvezemo.


Ukoliko nismo ostavili na vrijeme ova
stabla, poslije ih je teže naći, jer su već
doznakom probrana i izrađena, te njihovo
naknadno postavljanje može ići samo na
uštrb kvalitetnih stabala, ostavljenih za
daljni uzrast. Osim toga, ako bismo kasnije
vršili sječu za vrijeme poplave ostavljali
bismo visoke panjeve, radi vode.


Ova mjera opreza u ovakvim područjima
može nam spasiti sav materijal, zato uvijek
treba imati na umu u ovakvim područjima
ove mjere.


III.
Zaštita raznesenog drvnog materijala
Pored svih ovih mjera dogodit će nam S3
da se gdjekoji komad provuče i odluta nošen
vodom, zato je potrebno da stalni čuvari
čamcima skupljaju ovaj razneseni drvni
materijal (Slika 3).


SI. 3.


Visok vodostaj u ovakvim situacijama
možemo iskoristiti i za splavarenje, koje
je negdje jeftinije od šlajsa konjima ili


SI. 4.


traktorima. Svakako da ćemo najprije
splavariti materijal iz šume (Slika 4).
Brajković Zvonko