DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 84     <-- 84 -->        PDF

primjernim prugama, te čine solidnu osnovicu
za sastav elaborata područja, za praktičnu
primjenu i dugoročno planiranje.


5. Da se revizije osnova ne bi smjele odgađati,
već im pristupiti posljednje godine
isteka prvog polurazdoblja, kako bi projektantska
organizacija na vrijeme dala
operativi revidirane osnove. U tu svrhu
potrebno je redovno odvajati ionako neznatna
sredstva za te radove.
Ing. Drago Maj er


PRIKUPLJANJE TANJIH SORTIMENATA
POMOĆU SAJLE I TRAKTORA


Kod izvoza tanje oblo vine iz šume pomoću
traktora s vitlom ili bez vitla, najviše
vremena traktor izgubi na prikupljanju
tereta za vuču do pom. stovarišta, jer
za svaki pojedini komad, od svega 0,06
m3, traktor mora da obavlja manevar dok
ne skupi teret za vuču. Sve ove teškoće
uzrokuju manji dnevni učinak, »trganje«
traktora i veći napor za vozača traktora,
a s time i povećana troškove vuče.


Rješenje ovog problema pronašao sam u
iskorištenju starih komada sajli. Ovaj način
prikupljanja pomoću sajle odnosi se
uglavnom na tanje Sortimente ispod 30
cm debljine, jer teže trupce traktor brzo
prikupi za korisni vučni teret.


Alat:


Od alata potreban nam je jedan teži čekić
za zabijanje klinova (cvika), 5 — 20


St.«« 4.


manjih klinova, 5 — 20 Esova (slika 1.) i 10
do 15 metara stare sajle 8 — 10 mm 0.
Sajla može biti i deblja samo nije praktična
u radu. Kasnije u opisu vidjet ćemo da
nije potrebna nova sajla, jer ju je šteta
upotrebljavati za ovakve radove i komadi
stare sajle, na primjer od traktorskog vitla
mogu se odlično iskoristiti za ove radove.


Opis rada:
Dok traktor odvozi teret, pomoćni radnik
priprema za traktor drugi teret, i to
na taj način, da najprije postavi sajlu po
dužini tako, da se za ovu sajlu može prikopčati
što više komada, a to je najčešće
po dužini pada posječenog stabla. Pomoćni
radnik treba dobro da ocijeni i mogućnost
prilaza traktora, kao i mogućnost povlačenja
sajle, pazeći pri tome da nam vućeni
komadi ne zapinju u ostala stabla ili panjeve.
Kad je ovo sve procijenjeno vuče
sajlu do krajnjeg odabranog komada i njega
pomoću sajle i esa veže za čelo. U ostale
komade zabija klin i pomoću esova prikapča
ih za sajlu (SI. 2).


SliK« Z.


Drugi kraj sajle postavlja tako da traktor
može da je prikopča. Kad se traktor
vrati, prikopča sajlu za traktor i traktor
povlači sajlu. Pri povlačenju sajle svi ovi
komadi se kližu po sajli pomoću esa (slika
3.) i na taj način dobijemo sve komade u
jednu hrpu. Traktorista može ovako shrpane
komade povući na mjesto gdje mu ih
je najlakše prikopčati za traktor. Pomoćni
radnik odkapča sajlu, uzima rezervne esove
i klinove kod traktoriste i priprema
drugi teret, a esovi i klinovi na shrpanim
komadima služe za prikačanje na traktor,
da ih ne bi ponovno zabijali.