DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 79     <-- 79 -->        PDF

utječu na šumsku produkciju; ako se čovjek zamisli u to, postaje mu jasno da
je tome tako ali se ipak pita zašto onda prorjeđivati sastojine?


Odgovor na to pitanje je jasan. Npr. proredama se poboljšava zdravstveno
stanje sastojina. Pored toga prorede utječu povoljno na lakoću regeneracije itd.
Puštajući po strani te argumente J. Pard e je bacio težište na ova tri
argumenta:
— proredama se povećava debljina stabala;


— proradama se vrši selekcija stabala;
— proredama se spašava drvna masa od propadanja.
Proredama se povećava debljina stabala. Poznato je kako intenzitet prorede
utječe na debljinu stabala. Jedna sastojina, jako prorjeđena, dat će u istoj
starosti deblje drvo nego druga sastojina, podvrgnuta slaboj proredi, što se
uvelike odrazuje na financijski efekt. To drugim riječima znači da jake prorede
omogućuju bržu produkciju stabala određenih dimenzija. Prema tome, možemo
reći da jake prorede dopuštaju skraćivanje ophodnje.
Proredama se vrši selekcija stabala. Ako nije u našoj moći da proredama
povećamo šumsku produkciju, mi možemo tu produkciju koncentrirati na relativno
maleni broj izabranih elitnih stabala, koje će dati vredniji prirast. Jasno
je, dakle, da šumar može povećati kvalitetni prirast putem proreda za koje


J. Parde
kaže da moraju biti selektivne, razumne i naučno izvedene.
Koliko je kržljavih, granatih i loših stabala bilo proredama izvađeno, da se
postignula danas vrijedna stogodišnja sastojina?
Ne zaslužuje li ta činjenica pažnju uzgajivača, koji u težnji da smanji troškove,
sadi biljke u sve većim i većim razmacima?
Profesor uređivanja šuma u Hannover-Mündenu R. Schobe r izvršio je
interesantan pokus s bijelim borom koga je posadio na dvije pokusne plohe. Na
prvoj pokusnoj plohi posadio je više od 10.000 sadnica po hektaru a na drugoj
mnogo manje, tako da je prvu nekoliko puta prorjeđivao dok u drugoj nije bilo
proreda, jer je od početka zasađena rijetko. Neobavješteni posmatrač rekao bi
danas da se ovdje radi o dvije rase bora. Eto, toliko su selektivne prorede povoljno
utjecale na prvu plohu.
Interesantni su rezultati Vanselow a (1956) koji je vršio pokuse na kulturama
smreke, zasađenim u različitim razmacima. Pokazalo se, da se u rijetkim
kulturama nije moglo selektivnim proredama ništa postići, jer je kultura
4X 4 ostala i ostat će onakva kakva je stvorena u početku.
Prema tome rijetke sadnje dolaze u obzir u osnivanju kultura i plantaža
onda kad raspolažemo sadnicima odlične kvalitete i rase. U tom slučaju su,
dakako, selektivne prorede nepotrebne pa možemo startati odmah u početku
s malenim brojem sadnica. To je slučaj kod osnivanja kultura i plantaža topola.
No što se tiče ostalih kultura, to nije slučaj!
Proredama se spašava drvna masa od propadanja. Istina je da intenzitet
proređivanja ne utječe na veličinu produkcije drvne mase, ali, dakako, pod
uvjetom da se ne dopusti propadanje (umiranje) pojedinih stabala. Tko ne bi
nikad prorjeđivao sastojinu, dopustio bi da mnoga potisnuta stabla propadnu,
no ona čine sastavni dio proizvodnje drvne mase. Ako ih pustimo da propadnu,
ona će nam nedostajati u konačnom komparativnom obračunu. Ta drvna masa,
koja se odnosi na »mortalitet stabala« nije neznatna pa je ne smijemo ispustiti
iz računa. U grubom prosjeku može se uzeti da na »mortalitet stabala« otpada