DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 54     <-- 54 -->        PDF

HIMERA PENNARIA L. — NOVI ŠTETNIK NA TOPOLAMA


Dr IVAN MIKLOŠ


Uvod. U mjesecu maju 1963. godine došlo je iznenada do masovne pojave
dviju vrsta gusjenica na površini od 12 ha u plantaži topola »Vijuš« kod Slavonskog
Broda. Jedna je vrsta bila Himera pennaria L. iz familije grbica (Geometridae)
,a druga Monima incerta Hufn.* iz familije sovica (Noctuidae).


Himera pennaria L. je leptir koji se u našoj entomološkoj literaturi spominje
jedva kao vrsta, dok kao štetnik do sada uopće nije bio poznat. Ovo je
njegova prva masovna pojava kod nas pa imamo razloga da ga nazovemo novim
štetnikom u našoj entomofauni. Slučaj je tim interesantniji, a i šumsko-gospodarski
važniji, što je do prenamnoženja i jakog brštenja gusjenica došlo upravo
u plantaži topola, iako vrsta nije primarno štetnik topole. Time se ionako veliki
broj štetnika topole povećao za jednog člana, a ujedno se povećala i opasnost za
druge vrste drveća, jer je ovaj štetnik izrazito polifagan.


Položaj u sistematici i nazivi. Himera (Colotois) pennaria L. spada u podred
Macrolepidoptera, familiju Geometridae i podfamiliju Boarmiinae. Unutar roda
Himera ona je jedina vrsta. Naše ime »Grabova grba« dao sam joj prema njemačkom
nazivu »Hagebuchenspanner (Escherich, Sorauer), koji dolazi otuda,
što se gusjenice najradije hrane grabom. Drugi je njemački naziv »Haarrückenspanner
«, jer je leptir na leđima jako dlakav. Po toj osobini dobio je englesko
ime »Feathered moth« (latinski »pennaria«) i ruski »Pjadenjica hohlataja«, što
znači čupava grba (doslovno »pedomjerka«). Drugo englesko ime je »November
moth« po tome što leptir leti u novembru.


Opis insekta. Leptir (si. 1 i 2). Boja pojedinih primjeraka jako varira od
žutosmeđe do crvenkastosmeđe. Mužjaci su u pravilu tamniji od ženki. Raspon
krila iznosi 4 do 4,5 cm. Glava je gusto dlakava, a s čela prelazi preko svakog
oka čuperak dlaka poput trepavica. Ticala su nešto dulja od polovice prednjeg
ruba prednjih krila. Kod mužjaka su široko češljasta, a kod ženke jednostavna.
S gornje strane pokrivena su bijelim Ijušticama. Pipala su veoma kratka, ne
prelaze dužinu glave, a sisalo je slabo razvijeno. Prsište je obraslo gustim i
dugim dlakama. Prednja krila imaju šiljasti apikalni vrh, a vanjski je rub u
sredini malo nazubljen. Žile su pokrivene žućkastim Ijušticama. Sredinom krila
prolaze poprečno dvije valovite tamnosmeđe linije, međusobno više približene
na unutarnjem nego na prednjem rubu krila. Vanjska je linija izvana svjetlo
obrubljena. Između njih je u gornjem dijelu smeđa mrlja. Blizu apikalnog vrha
nalazi se jedna crna mrlja, koja često ima bijeli srednji dio. Stražnja su krila
svjetlija, s blago valovitim vanjskim rubom. U sredini se nalazi jedna tamnija
mrlja, a iza nje gotovo ravna poprečna linija.


Jaje (si. 6) je približno cilindrična oblika, maslinastozelene boje sa bijelim
prstenom u zoni mikropile. Promjer baze jajeta iznosi oko 0,6 mm, a visina oko
1 mm. Gornji je dio nešto širi od donjeg.


* Na ovog štetnika osvrnut ću se drugom prilikom.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Gusjenica (si. 7) je obrasla finim dlakama, smeđesiva ili crvenosiva sa žutim
uzdužnim linijama i postranim mrljama, s donje strane svjetla. Na 11. segmentu
nalaze se dvije šiljate mesnatocrvene bradavice. Potpuno odrasla gusjenica
duga je do 4,5 cm.


Kukuljica (si. 8 i 9) je žutocrvena, duga oko 1,5 cm. Abdominalni nastavak,
tzv. cremaster, je crnkast, oko 0,5 mm dug, s dva kraka i po jednom dlakom s
proširenim vrhom sa svake strane.


Grabova grba (Himera pennaria L.)


1. mužjak, 2. ženka, 3. ženka kod leženja jaja, 4. jajno leglo na grančici topole,
5. jajno leglo iz kojega su izašle gusjenice, 6. jaje, 7. gusjenica, 8. kukuljica,
9. abdominalni nastavak na kukuljici
(cremaster)
Crtež: V. Buday
Geografsko rasprostranjenje i biljke hraniteljice. Prema Soraueru (9)
Himera pennaria L. je raširena u Evropi, Americi i Japanu, gdje napada razno
bjelogorično drveće, naročito hrast kitnjak, grab i voćke. U Japanu predstavlja
štetnika na jabuci. S e i t z (8) navodi kao biljke hraniteljice hrastove i »mnoge
vrste drugog drveća«, L ampe r t (5) hrastove, vrbe, breze i voćke, a Wol f
i Krauss e (10) ,osim ostalog, i orah. U Španjolskoj je ovaj štetnik poslije
topoline grbe (Biston stratarius Hufn.) najvažniji defoliiator na crniki (Quercus
ilex L.) (Ruperez , 7). U Sovjetskom Savezu vrsta je raširena u srednjem
dijelu zemlje, na jugu i Kavkazu, a štetna je na topolama i vrbama (R i mskij-
Korsakov, 6). Nitsche (cit. prema Escherichu, 2) naglašava poli


53
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 56     <-- 56 -->        PDF

fagiju ovog štetnika napominjujući da se gusjenice najradije hrane lišćem hrasta
kitnjaka i graba.


Iz navedenih podataka vidi se da je Himera pennaria L. veoma polifagan
štetnik ,da su joj hrast kitnjak i grab glavne biljke hraniteljice i da se štete na
topoli i vrbi izričito spominju samo u SSSR-u.


U našim je šumama ova vrsta također zastupljena. Jedan od najstarijih podataka
(1901. god.) za našu zemlju imamo od Koče (4), koji spominje da je
uhvatio jedan primjerak leptira u Pleternici. Dr Spaić je u jesen 1963. godine
u spačvanskim šumama uhvatio na svijetlo veći broj leptira, a u proljeće 1964.
godine u šumama oko Siska osobno sam nalazio jajna legla na grančicama hrastova.
Da vrsta pridolazi i u Makedoniji navode Daniel, Forster i Osthelder (1).


Razvojni ciklus i način života. Za vrstu Himera pennaria L. u literaturi se
ukratko navode samo najosnovniji biološki podaci kao što su vrijeme rojenja,
način leženja jaja, vrijeme brštenja gusjenica i kukuljenje. No i ti oskudni
podaci se među sobom ponešto razlikuju, a odnose se isključivo na strane zemlje
pa se ne mogu bez daljnjega primijeniti na naše prilike. Prema Lampert-u


(5) leptiri se pojavljuju u septembru i oktobru, gusjenice brste u maju i junu,
a kukuljenje se vrši u zemlji. Wolf i Krausse (10) navode da leptiri lete u
oktobru i novembru (u južnoj Mađarskoj), a gusjenice da žderu pupove prije
izbijanja lišća i kukulje se u zemlji. Prema Gaede-u (3) vrijeme pojave leptira
je oktobar, a brštenje gusjenica počinje u maju. Prema Seitz-u (8) letenje leptira
traje od septembra do novembra. Sorauer (9) navodi kao vrijeme letenja
leptira oktobar i novembar, a pojave gusjenica od marta do sredine maja. U
Japanu, prema istom autoru, leptiri lete početkom maja, dok brštenje gusjenica
traje sve do konca augusta. U Španjolskoj se razvojni ciklus ne razlikuje mnogo
od onog u Srednjoj Evropi (Ruperez, 7). U SSSR-u gusjenice brste u mjesecima
maju i junu (Rimskij-Korsakov, 6). Nitsche (cit. prema Escherich-u, 2)
opisuje jedan jaki napad gusjenica u Mađarskoj 1891 i 1892. godine. Gusjenice
su izašle iz jaja prije izbijanja lista i izgrizle pupove, tako da su dijelovi sastojine
ostali potpuno goli. Nakon listanja proširile su se u susjedne sastojine,
koje su također obrstile. Brštenje je trajalo od konca marta do sredine maja.
Tada su se zakukuljile u kokonima načinjenim od djelića zemlje i drveta u tlu.
Leptiri su letjeli koncem oktobra i početkom novembra. Gusjenice su preferirale
hrast kitnjak i grab, iako su veoma polifagne na listačama pa nisu izbjegavale
niti orah. Osobito su bila oštećena stabla od 20 do 40 godina i prosvijetljene
oplodne sječine. Iako su se do gola obrstene površine u toku ljeta ponove
zazelenile, ipak je posvuda nastao znatan gubitak na prirastu, a očekivani bogati
urod žira je izostao.
Prema vlastitim istraživanjima razvojni ciklus grabove grbe kod nas gotovo
se ne razlikuje od netom opisanog (vidi kalendar razvoja!), a prilično se
podudara i s opisom nekih autora za Srednju Evropu.


(jod. I II III IV V V! VII VIII IX X XI XI!
1963. + + + + + . *
1964. ® © «& O QS> O €) 0 H» m» &


Kalendar razvoja grabove grbe (Himera pennaria L.)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Rojenje. 1963. godine nalazio sam leptire grabove grbe u plantaži »Vijušu
kod SI. Broda od početka do kraja mjeseca oktobra. Leptiri su preko dana većinom
nepomično sjedili na granama, lišću i deblu, rjeđe na tlu u listincu. Zato
ih je dosta teško primijetiti, osobito s obzirom na žutosmeđu boju njihovih krila
koja se vrlo malo razlikuje od boje jesenjeg lišća. Kada su bili uznemireni, letjeli
su na kratke udaljenosti da bi se opet nepomično smjestili na obližnje
pogodno mjesto. Ipak je nekoliko leptira uhvaćeno i na svijetlo kod lugarnice
u blizini plantaže (26 .novembra), što je, uz već spomenute primjerke prikupljene
na isti način u Spačvi, dokaz da leptiri mogu dobro letjeti i da to čine
većinom noću. Primijećeno je i nekoliko ženki kako legu jaja u položaju prikazanom
na si. 3.


Ooipozicija. Istovremeno s leptirima u plantaži su nalažena i jajna legla,
što znači da ovipozicija slijedi uskoro iza kopulacije. Većina ženki koje su sakupljene
upravo je legla jaja. Jajna su se legla nalazila većinom na grančicama,
što se poklapa s nekim podacima u stranoj literaturi (Lampert, Sorauer, Ruperez).
Međutim, veliki broj legala nalazio sam i na debljim granama, pa i na
samom deblu od vrha do podnožja stabla (oko 30 cm promjera). Takav način
odlaganja jaja ne spominje se u literaturi, a treba ga vjerojatno pripisati masovnoj
pojavi leptira. Osim na topoli legala je bilo i na američkom jasenu, svibu
i čivitnjači.


Jajno se leglo sastoji od jednog sloja jaja poredanih u uzdužnim redovima
pa njegova površina ima oblik manje ili više pravilnog pravokutnika. Duža
stranica poklapa se s uzdužnom osi grane ili debla na kojemu je izleženo (si. 4).
Ruperez (7) opisujući legla na crniki u Španjolskoj kaže da su jaja grupirana
u redovima na grančicama promjera 2—3 mm na sličan način kako to čini kukavičji
suznik, s tom razlikom što jaja ne obuhvaćaju grančicu potpuno unaokolo.
Slična sam legla nalazio i na topolama, ako su se ona nalazila na tankim
grančicama (promjera nekoliko mm), gdje redovi jaja niti ne mogu biti u istoj
ravnini. No to su bili izuzeci, jer se većina legala nalazila na debljim grančicama,
granama i deblu.


Dužina legla iznosi najčešće 10—20 mm, a širina 5—7 mm. Broj redova jaja
u njemu kreće se uglavnom između 8 i 12, a najčešće ih ima 10. Prosječni broj
jaja po leglu iznosi 200—300. Maksimalni broj jaja koji sam konstatirao u
»Vijušu« iznosio je 475.


U stadiju jajeta grabova grba prezimi i narednog se proljeća, s nastupom
vegetacijske periode, pojavljuju gusjenice.


Larvalni stadij. Izlazak gusjenica iz jaja počeo je u plantaži »Vijuš« 10.
aprila. Približno u isto vrijeme počelo je otvaranje pupova i listanje topola
tako da su tek izašle gusjenice koristile za ishranu nježno, mlado lišće. Mnogi
pupovi bili su uništeni prije nego su se potpuno otvorili. Ono lišće koje se
uspjelo razviti, stradalo je kasnije od odraslih gusjenica pa je već polovicom
maja nastao mjestimični golobrst. Kako mlade, tako i odrasle gusjenice, predu
paučinaste niti, koje im omogućuju seobu s jednog mjesta brštenja na drugo.
Ovakav način širenja pomaže vjetar, naročito .kod mladih gusjenica, kojima je
tako omogućeno da, pošto su uništile pupove u svojoj blizini, brzo dođu do nove
hrane.


Brštenje gusjenica u »Vijušu« trajalo je do konca mjeseca maja, kada je
počelo kukuljenje.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Stadij kukuljice. Potpuno odrasle gusjenice spuštaju se pomoću paučinastih


niti ili silaze niz deblo na tlo radi kukuljenja. U tu svrhu one se zakopavaju


dosta plitko u tlo (10—15 cm), gdje naprave pojedinačne komorice, u kojima se


zatim zakukulje.


U stadiju kukuljice grabova grba provede oko četiri mjeseca, kada se s na


stupom hladnijih jesenskih dana opet pojavljuju leptiri. Generacija je, dakle,


jednogodišnja.


Prirodni neprijatelji. Specifični paraziti grabove grbe do sada nisu utvrđeni
niti u jednom razvojnom stadiju. Tokom zime 1963./64. godine držana je
u staklenim bočicama veća količina jajnih legala, iz kojih se idućeg proljeća
izlegao veliki broj gusjenica, ali nijedan jajni parazit. Isto tako ni gusjenice ni
kukuljice, koje su donesene iz napadnute plantaže, nisu bile parazitirane. To
bi ipak moglo biti i slučajno, jer je u plantaži sredinom mjeseca maja primijećeno
vrlo mnogo nekih osa najeznica, za koje je sa sigurnošću, utvrđeno da
paratiziraju sovicu Monima incerta Hufn., čije su gusjenice brstile u velikom
broju zajedno sa grabovom grbom.


Potrebno je, međutim spomenuti interesantnu činjenicu da je u napadnutoj
plantaži došlo do masovne pojave velikog i malog gusjeničara (Calosoma sycophanta
L. i C. inquisitor L.), poznatih predatora iz familije Carabidae. U vrijeme
kulminacije brštenja, u maju 1963. godine, tih je kornjaša bilo tako mnogo,
kako se rijetko može vidjeti i u vrijeme najjačih invazija gubara na hrastove
šume. Naročito je bila brojna vrsta Calosoma inquisitor L., keja u posljednje
vrijeme i inače brojčano preteže nad drugom vrstom. Ovi su se predatori pojavili
u gustim populacijama i slijedeće godine i nema sumnje da su odigrali
značajnu ulogu u gušenju kalamiteta grabove grbe koji je prestao iste godine
bez primjene kemijskih preparata. Ovakva masovna pojava predatora u plantažama
topola kod nas do sada još nije registrirana. Ona pokazuje da se ovi
korisni insekti mogu dobro razmnažati ne samo u prirodnim biocenozama, već
i u umjetno podignutim monokulturama, kakve su plantaže euroameričk´h
topola. To opet ukazuje na mogućnost da se i štetnici u plantažama topola suzbijaju
ne samo insekticidima, već i biološkim metodama, za kojima se sve više
teži u savremenoj zaštiti bilja.


Privredni značaj. Himera pennaria L. je kod nas potpuno nepoznat štetnik.
Koliko se može vidjeti iz literature, u Srednjoj Evropi se također ne spominje
kao znatnije štetna vrsta, a naročito ne za topole. Iako veoma polifagna, oni
do sada nije ozbiljnije ugrozila niti jednu vrstu drveća u našim šumama, pa ni
grab ni hrast kitnjak, koje inače najradije napada. Istina je da je u posljednje
vrijeme zapažena u hrastovim šumama, ali su to tipična područja lužnjakovih,
a ne kitnjakovih šuma (Spačva). Koliki je udio grabove grbe u brštenju tih
šuma teško je određenije reći. No činjenica je da u vrijeme poznatih gradacija
gubara u napadnutim šumama osim gubarevih gusjenica sve češće i intenzivnije
brste i gusjenice raznih vrsta grbica (familija Geometridae). To su zapazili ne
samo entomolozi, već i mnogi šumari u praksi. Najčešće se među tim grbicama
nalaze mali i veliki mrazovac (Cheimatobia brumata L. i Hibernia defoliaria
L.), ali to sigurno nisu ni izdaleka sve štetne vrste grbica. Njihova determinacija
i inventarizacija u pojedinim šumskim područjima nije izvršena, a to bi svakako
trebalo učiniti.


Od posebnog je značaja pojava grabove grbe u plantažama euroamenčkih
topola. Do sada smo se već više puta susretali s novim štetnicima na topolama,
ali su to većinom bile vrste, koje i inače žive na topoli, samo se prije nisu poja


56
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 59     <-- 59 -->        PDF

vljivale u masi (Pygaera anastomosis L., Dicranura vinula L. i dr.). U slučaju
grabove grbe radi se o vrsti, koja je u pogledu štetnosti također bila manje-više
indiferentna, ali uglavnom na grabu i hrastu kitnjaku, a pojavila se prvi puta
u kalamitetnom opsegu ne na tim biljkama, već na euroameričkim topolama.
Tako se na popisu štetnih insekata na topolama pojavljuje jedno novo ime, koje
ujedno pokazuje kako se uporedno s povećanjem površina plantaža topola povećava
i broj potencijalnih štetnika u njima.


LITERATURA


1.
D a n i e 1, F., F o r s t e r, W., Osth elder, L.: Beiträge zur Lepidoptercnfauna
Mazedoniens. Veröff. Zool. Staatssamml. München, Bd. 2, München, 1951.
2.
E s c h e r i c h, K.: Die Forstinsekten Mitteleuropas, III Bd., Berlin, 1931.
3.
G a e d e, M.: Macrolepidoptera. In: Dahl F.: Die Tierwelt Deutschlands und der
angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise.
14. Teil, Schmetterlinge oder Lepidoptera. II. Nachtfalter (Heterocera). Jena, 1929.
4.
Koča, Gj.: Prilog fauni leptira (Lepidoptera) Hrvatske i Slavonije. Glasnik
hrv. naravosl. društva, god. XIII, br. 1—3, Zagreb, 1901.
5.
L a m p e r t, K.: Die Grosschmetterlinge und Raupen Mitteleuropas. München,
1931.
6.
Rimskij-Korsakov , M. N.: Opredelitelj povreždenij lesnih i dekorativnih
derevjev i kustarnikov evropejskoj časti SSSR. Moskva-Lenjinjgrad, 1951.
7.
R u p e r e z, A.: Contrlbuntiön al conoeimiento de lepidöpteros defoliadorez de la
encina (Quercus ilex L.). Boletin del servicio de piagas forestales, Ano V, Numero
10. Madrid, 1962.
8.
Seitz, A.: Die Grosschmetterlinge der Erde. Stuttgart, 1915.
9.
Sorauer , P.: Handbuch der Pflanzenkrankheiten. Bd. IV. Berlin, 1953.
10. Wolf, M — K r a u s s e, A.: Die forstlichen Lepidopteren. Jena, 1922.
HIMERA PENNARIA L. (GEOMETRIDAE, LEPIDOPTERA) — A NEW INSECT
PEST ON POPLARS


Summary


In the spring 1963. a very heavy attack of Himera pennaria L. on the poplar
plantation »Vijuš« near Slavonski Brod (Croatia) was observed. The caterpillars of
this butterfly together with those of Monima incerta Hufn. (Noctuidae, Lepidoptera)
appeared in overpopupation and caused a complete defoliation on 12 ha of the
plantation.


Reports in the litterature indicate that Himera pennaria L. is known as a very
polyphagous insect damaging preferably to chestnut oak (Quercus sesiliflora Salisb.)
and hoa-nbeam (Carpinus betulus L.) in central Europe, but is generally of little importance.


In Yougoslavia it has been found in the forests of Pedunculate Ooak, Narrow-
leaved Ash and Common Elm (Quercus robur, Fraxinus angustifolia et Ulmus carpinifolia).
However the firts severe outbreak did not occur in these stands, but in poplar
plantation.


A brief morphological description of the more important external characters of
all stages of the insect has been given.


Himera pennaria L. has one generation a year in our country. The moths fly in
October and November and are active during the evening, beeing quiet on the trees
during the day. The female deposits its eggs in masses, both on the branches and
stams, but mainly on the thin branches and twigs. The eggs hibernate and hatch with
the advent of warm weather in the spring. The catterpillars feed and grow during
two month, becoming full-grown in May or early June, when they pupate under the
ground. The pupal stage lasts about 4 month.