DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 41     <-- 41 -->        PDF

MOGUĆNOSTI SUZBIJANJA BOROVA ČETNJAKA
BIOLOŠKIM I KOMBINmANIM METODAMA
Prof. MILAN ANDROIC —
STEVO OPALICKI, dipl. ing. šum.


1. GOSPODARSKO ZNAČENJE BOROVIH SASTOJINA ZA JUGOSLAVIJU
Od ukupne površine ekonomskih šuma Jugoslavije, koja iznosi cea 7,800.000
ha na borove sastojine otpada tek cea 300.000 ha. Iako je ova površina relativno
mala, ne bi se moglo ustvrditi, da borove sastojine i vrste borova u Jugoslaviji
nisu od većeg gospodarskog značenja. Pored smreke, jele i ariša (autohtonih
vrsta) i vrste borova dolaze u obzir za »oplemenjivanje« lišćarskih šuma, za što
se u novije vrijeme zalažu i šumarski stručnjaci i oni koji su odgovorni za šumarsku
politiku naše zemlje.


SI. 1. Na kamenitom i strmom krškom tlu, gdje bi teško uspijevale druge vrste, crni
bor ipak uspijeva
Foto: Ing. S. Opalički


Ovaj rad financirao je Savezni Savjet za naučni rad i Savjet za naučni rad SfRH.
Veliku pomoć kod izvođenja ovih pokusa na terenu pružilo nam je osoblje šumskog
gospodarstva Buzet- direktor Pužar ing. Miloš, tehnički direktor Sirotić ing. Nadan, te
upravitelj šumarije Labin, Sobol ing. Tomislav; na čemu se svima najtoplije zahvaljujemo.