DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 39     <-- 39 -->        PDF

u nas je česta praksa, da zbog nedostatka pomenutih naprava, radnici oštre zube
lanaca bez upotrebe naprava, što se negativno odražava na produktivnost rada,
trajanje lanca, oštećuje se motor i dr. Pri upotrebi naprava za oštrenje treba
imati u vidu da su naprave namenjene samo za određeni prečnik turpije, jer se
nadvišenje turpije »h« ne može regulisati; ono je konstantno bez obzira na
prečnik turpije.


Negativne odlike prednje strane sečiva — konkavnost i dr. — mogle bi se
otkloniti upotrebom specijalnih turpija, čija bi izrada bila jednostavna kao i
običnih turpija koje su u upotrebi. Turpija bi trebalo da ima naizmenično ravne
i steine površine. Ravnim stranama turpije obrazovala bi se prednja ravan
horizontalnog dela sečiva, a sfernim površinama bi se obrazovala prelazna i
vertikalna oštrica. Još bolje je rešenje mehanizovano oštrenje brusnim pločama
koje bi imale sličan profil.


Pri oštrenju valjkastim turpijama, s obzirom da turpija ne zauzima upravan
položaj na šinu pile, horizontalna oštrica ne stoji upravno na smer rezanja
već koso, približno pod uglom oštrenja vertikalnog dela sečiva. Ovaj ugao ne
sme se shvatiti kao ugao oštrenja horizontalnog dela sečiva.


Sva dosadašnja razmatranja odnose se na horizontalni i vertikalni deo sečiva.
Pitanje elemenata oštrenja prelaznog dela sečiva je još složenije. Ono što
je rečeno za horizontalni deo sečiva važi i za prelazni deo samo kao jedan granični
slučaj, a ono što je rečeno za vertikalni deo sečiva važi kao drugi granični
slučaj. Drugim recima elementi oštrenja prelaznog dela sečiva zavise od svih
faktora od kojih zavise elementi oštrenja horizontalnog i vertikalnog dela
sečiva.


Prelazni deo oštrice je lučnog oblika. Tačnije, i vertikalni deo oštrice je u
vidu luka, s tim što je njena projekcija na profilnici vertikalna. Prečniku luka
prelaznog dela oštrice treba da odgovara prečnik turpije, što je još jedan momenat
koji potencira značaj prečnika turpije.


ZAKLJUČAK


Sečiva lanaca savremenih motornih pila, uzevši u celini, znatno su savršenija
od sečiva nemehanizovanih pila. Glavne prednosti su:


1. mogućnost oštrenja pod manjim uglom onog dela sečiva koji ima ulogu
kratke oštrice, odnosno zuba strugača (horizontalnog dela sečiva);
2. Znatno manji ugao rezanja horizontalnog dela sečiva i
3. Manji broj elemenata oštrenja i s tim u vezi olakšano oštrenje.
Upotreba valjkastih turpija za oštrenje ima za posledicu obrazovanje konkavne
forme prednje strane sečiva, što smatramo nedostatkom s obzirom da
prednja strana sečiva treba da bude konveksna ili bar ravna. Ovaj nedostatak
se može otkloniti upotrebom turpija odgovarajuće forme ili specijalnih brusnih
ploča.
Pojam ugla oštrenja zuba lanaca savremenih motornih pila znatno je složeniji
nego što je to slučaj u nemehanizovanih pila. Ugao oštrenja vertikalnog
dela sečiva zavisi od ugla koji zauzima turpija prema smeru kretanja lanca, a
ugao oštrenja horizontalnog dela sečiva zavisi od prečnika turpije i od nadvišenja
turpije nad horizontalnom, oštricom. Pri istom relativnom nadvišenju isti
je tzv. početni (tangentni ugao), ali je različit stepen konkavnosti, odnosno
sledstveno tome različit je ugao oštrenja u celini. J"z ovoga proistiće veliki značaj
preciznosti oštrenja, koje se ne može obaviti bez odgovorajućih naprava za