DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Pomoću jednačine 2 možemo izračunati tangentni ugao oštrenja za bilo koje
nadvišenje turpije izraženo u delovima prečnika turpije. Zavisnost tangentnog
ugla od nadvišenja »h« prikazana je u si. 8.


´


90


80


s


70


60


<


50


I 40


UJ


w 30


O 20


<
o


10


01 02 04 Q6 08 1.00
NADVIŠENJE U DELOVIMA OD POLUPREČNIKA TURPIJE


SI. 8


Na si. 8 vidimo da tangentni ugao može imati, u zavisnosti od nadvišenja
turpije, sve vrednosti od 0—90°. Kada je ugao oštrenja veliki to ne znači da se
režim rezanja proporcionalno pogoršava, ali kao što je poznato zavisnost postoji.
S druge strane kad je nadvišenje sasvim malo tada je tangentni ugao vrlo
mali. Pri malom uglu oštrenja realna oštrica se obrazuje na većem odstojanju
od tzv. teoretske oštrice, take da se vrlo brzo naruši uspostavljeni optimalni
odnos visine oštrice i ograničivača dubine. Uz to nepotrebno se troši zub. U
vezi sa intenzivnijim zatupljivanjem sečiva kad je tangentni ugao oštrenja vrlo
mali, da istaknemo još da pojmom »tangentni ugao« nije obuhvaćen najkarakterističniji
ugao, s obzirom na otpore drveta rezanju. Što je tangentni ugao
manji sečivo se brže zatupljuje, a to ima za posledicu povećanje realnog početnog
ugla oštrenja. Što je sečivo zatupljenije realni početni ugao oštrenja je
veći.


Zavisnost tangentnog ugla oštrenja od nadvišenja turpije je vrlo velika pa
iz toga proističe i značaj preciznosti oštrenja. Jasno je da precizno oštrenje nije
moguće obaviti bez preciznih naprava kojima bi se odredio ugao turpije prema
smeru kretanja lanca i nadvišenje turpije nad horizontalnom oštricom. Nažalost