DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Nova forma zuba lanaca motornih pila danas je skoro isklučivo u upotrebi.
Ona je ipak više plod empirije, nego teorije rezanja i za pravilnu pripremu i
oštrenje lanaca, kao i za dalji rad na usavršavanju sečiva, značajno je sagledati
novo sečivo u svetlosti teorije rezanja. Kao što ćemo dalje videti, nepoznavanje
suštinskih odlika sečiva i elemenata oštrenja može da uslovi niz štetnih posledica.


UGLOVI OŠTRENJA SECIVA


Istakli smo već da je broj elemenata oštrenja zuba lanaca motornih pila
manji nego broj elemenata oštrenja nemehanizovanih pila. Ustvari ako se dubina
prodiranja zuba u drvo, tj. visinska razlika (h) između horizontalne oštrice
i ograničivača dubine, ne smatra elementom oštrenja, ostaje samo jedan elemenat:
ugao oštrenja, s obzirom da je razmet zuba dat fabrički. Međutim,
daleko je teže jednom definicijom obuhvatiti ugao oštrenja zuba lanaca nego
ugao oštrenja zuba nemehanizovanih pila. Praksa suviše grubo »shvata« pojam
ugla oštrenja. U literaturi ovo pitanje skoro uopšte nije tretirano.


U prospektima firmi koje proizvode motorne pile preporučuje se ugao
oštrenja 55—60". Ovo srećemo u prospektima nemačkih firmi. U prospektima
švedskih i norveških firmi srećemo formalno znatno manji podatak o uglu
oštrenja (35n). Ustvari razlika ne postoji, radi se o istom uglu oštrenja, samo su
različite definicije. U prvom slučaju ugao oštrenja se pravilno shvata (na osnovi
slike iz prospekta) kao ugao koji zaklapa osa turpije sa pravcem okretanja lanca
(si. 3a), dok se u drugom slučaju ugao oštrenja shvata kao ugao koji zaklapa
osa turpije sa pravom upravnom na pravac okretanja lanca (si. 3b).


Upoređujući ove definicije, odnosno si. 3a i 3b, vidimo da je, u smislu
teorije rezanja, ugao oštrenja isti u oba prethodna slučaja. Zapravo u drugom
slučaju pod uglom oštrenja se podrazumeva razlika između 90!) i stvarnog ugla
oštrenja. Prva definicija, sa stanovišta teorije rezanja, jedino je ispravna i verovatno
je iz čisto reklamnih razloga prihvaćena druga varijanta »definisanjas
ugla oštrenja. U praksi zbog toga što se ne shvata ova razlika, često dolazi do
zabune i oštećivanja lanaca.


Pitanje uglova oštrenja zuba savremenih motornih pila ne iscrpljuje se ni
prethodnim objašnjenjima. I u jednom i u drugom slučaju suviše se grubo »de