DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 33     <-- 33 -->        PDF

ugla oštrenja zuba rezača je približno 30°, a optimalni ugao je 35—40°. Međutim
sa smanjivanjem ugla oštrenja zuba pila prostog nazuba, kratka oštrica u
odnosu na dno proreza (ravan rezanja) stoji sve strmije, tj. sve manje je aktivna.


ELEMENTI SEČIVA LANACA MOTORNIH PILA I NJIHOVE FUNKCIJE


Približno u vreme kada su pile složenog nazuba skoro potpuno potisnule iz
upotrebe pile prostog nazuba (misli se na pile koje se upotrebljavaju u eksploataciji
šuma), pojavljuje se nova forma zuba lanaca motornih pila, tzv. »univerzalni
zubi«. To je kvalitetno nova forma zuba, posmatrano u celini, ali istovremeno
na izvestan način i u izvesnoj meri to je vraćanje na staru formu zuba


— na prosti nazub. Ponove su funkcije kratke i bočnih oštrica »skoncentrisane«
na jednom zubu. Zapravo, sada je to jedna oštrica na kojoj se razlikuju tri dela:
horizontalni, prelazni i vertikalni i koji imaju različite funkcije (si. 2).
Slika 2.


Horizontalni deo oštrice (Ho), ili, bolje reći, deo oštrice koji je paralelan
sa dnom proreza, ima ulogu kratke oštrice, a vertikalni deo (Vo) ima ulogu bočnih
oštrica. Prelaz između ova dva dela oštrice je lučnog oblika (Po), tako da ih
je dosta teško strogo odvojiti.


Horizontalni deo oštrice izložen je znatno manjim specifičnim otporima, s
obzirom da se tu radi o tangencijalnom rezanju, pa je moguće i relativno smanjenje
ugla oštrenja u odnosu na vertikalni deo sečiva, čime je zadržana prednost
diferenciranja uloge. U tom smislu zubi novih lanaca zadržali su prednost
zuba pila složenog nazuba. U odnosu na njih imaju prednost u tome što je jednostavnije
oštrenje, jer je manje elemenata oštrenja (samo ugao oštrenja i dubina
prodiranja zuba), i što je manji ugao rezanja horizontalnog dela sečiva
nego zuba strugača. To što je prorez skoro pet puta širi nego u ručnih pila, nedostatak
je novih lanaca, ma da nije u toj srazmeri. Znatan deo od ukupnog
otpora drvo pruža vertikalnoj oštrici, a taj otpor je praktično konstantan bez
obzira na širinu proreza. Napred pomenuti manji ugao rezanja horizontalnog
dela sečiva je u znatnoj meri kompenzacija za povećanu širinu proreza. Naime,
u zuba lanaca motornih pila ugao rezanja horizontalnog dela sečiva je približno
jednak uglu oštrenja, s obzirom da je ugao nagiba svega do 7°. U pila složenog
nazuba, zubi strugači imaju ugao rezanja približno 90:l, šio se smatra najnepcvoljnijim
slučajem. Tome treba dodati da zubi lanaca motornih pila zahvataju
deblji iver, pa sledstveno tome trpe manje specifične otpore (manji je koeficijent
otpora), nego što je slučaj u pila složenog nazuba.