DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1965 str. 32     <-- 32 -->        PDF

PRILOG PROUČAVANJU SEČIVA I ELEMENATA OŠTRENJA
LANACA MOTORNIH PILA


Dr SRETEN NIKOLlC
docent Šumarskog fakulteta u Beogradu


UVOD


Zubi lanaca savremenih motornih pila, posmatrano u celini, znatno su savršeniji
od ranijih formi zuba pila uopšte, kako sa gledišta teorije rezanja, tako
i s obzirom na praktičnost oštrenja. Međutim, značaj i odlike pojedinih elemenata
sečiva i oštrenja nisu u literaturi dovoljno osvetljeni, a u praksi se shvaćaju
grubo ili čak pogrešno. U ovom radu želimo da bliže odredimo pomenute
elemente, njihov značaj i ulogu, s ciljem da doprinesemo daljem usavršavanju
sečiva i ustanovljavanju optimalnih elemenata oštrenja.


Najpoznatija forma sečiva pila uopšte su trouglasti zubi — tzv. prosti nazub.
Njihova glavna odlika je što imaju aktivnu kratku oštricu (»k«) — si. la —
koja odvaja iver od dna proreza, dok bočne oštrice (»b«) obrezuju iver sa strane,
obrazujući zidove proreza (propiljka). Da bi kratka oštrica odgovorila nameni
neophodno je zube oštriti pod relativno velikim uglom (60° i više), što uslovljava
odgovarajuću povećanu potrebu za energijom. U smislu TIME-ove teorije rezanja
elementarnim sečivom, glavnu ulogu ima baš kratka oštrica.


Znatno poboljšanje forme nazuba postignuto je pre nekoliko decenija kada
su izdiferencirane funkcije kratke i bočnih oštrica na posebne zube. To je slučaj
u pila složenog nazuba (pile račvastih i pile kopljastih zuba), koje su i danas
skoro isključivo u upotrebi u eksplotaciji šuma, tamo gde nemehanizovane pile
nisu zamenjene motornim (si. lb).


U procesu rezanja pilama složenog nazuba, zubi rezači obrezuju iver sa
strane, praveći zidove proreza, a zubi strugači imaju ulogu kratke oštrice.


Slika 1.


Glavna odlika složenog nazuba je relativna mogućnost smanjenja ugla
oštrenja zuba rezača, sve do granice koja odgovara materijalu iz koga su izrađene
pile, što nije bilo moguće u pila prostog nazuba. Praktično, donja granica