DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 89     <-- 89 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO »REND U A«
NAŠICE


sa šumarijama


Našice


Koska


Đurđenovac


Donji Miholjac


Slavonska Orahovica


Slatinski Drenovac


I´ROIZVODI I ISPORUČUJE:Trupce za furnir, ljuštenje, ikladarske i sve ostale standardne
pilanske trupce hrasta, jasena, brijesta, bukve, graba i ostalih
vrsta šumskog drveća,
— rudno drvo,
— celulozno drvo,
— drvo za -kemijsku preradu,
— ogrjev i prostorno drvo.
ISPORUČUJE I SPECIJALNU ROBU
UZ POSEBNO UTANAČENE USLOVE


VISINA PRETPLATE I OIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijena pojedinim brojevima:
Pretplata
Naslov : tek. godinu Izdanja ladanja Izdanja
godišnje: do 1945. g. 1945. - tak. g. tekuće g.


Tuzemstvo


Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 500


»


Pojedinci
1.000 50 80 150


Studenti i đaci 200 30 80 50


Inozemstvo


600


Ustanove i poduzeća 6.000 150 250


Pojedinci
2.000 100 150 200


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez šumarskih
društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb. Mažuranića trg 11. — Račun kod
Narodne banke Zagreb 400-181-608-111. — Tisak: Izdav. tisk. poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.