DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 88     <-- 88 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO
NOVA GRADIŠKA
Štrosmajerova ulica 11 — Telefoni: 33, 155 i 167


SA SVOJIM POGONIMA ŠUMARIJAMA:
Nova Kapela, Nova Gradiška, Okučani, Novska, Jasenovac


PROIZVODI:


sve vrste trupaca hrasta, bukve, jasena, graba i mekih listača,
pragovsku oblovinu hrasta i bukve,
rudno drvo hrasta, jasena i bukve,
tehničku cjepanicu hrasta i bukve,
hrastovu cijepanu dužicu,
celulozno drvo bukve i topole,
ogrevno drvo tvrdih i mekih lišćara i drveni ugljen.


U SVOJIM UZGOJNIM LOVIŠTIMA:


Radin je, Prašnik, Međustrugovi, Psunj i Batoja Gora


UZGAJA:


-kvalitetnu jelensku i srneću divljač,
te divljač niskog lova: zečeve i fazane.