DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 84     <-- 84 -->        PDF

rasadništva. — Zarub a C.: Gospodarske
osnove u područjima koja su oštećena dimom.
— KorinekJ.: Rješenje transportnih
problema pri izvozu drva. —
Dressle r M.: Suvremeno stanje i perspektiva
racionalizacije žicara. — H a b r
J.: Rekreacija i šumarstvo.


7 — 1964. Zasmeta V.: Peti kongres
Čehoslovačkog lovačkog saveza. — Ber ka
I.: Još jednom o problemu upravljanja
šumskim gospodarstvom. — Mott l J.,
Špale k V.: Rajoniranje topole u ČSSR.


— Bludovsky Z., Jindra J.: Neki
podaci o šumoprivredi Švicarske. — T o 1linge
r V.: Zašto se povisuju troškovi pri
transportu drva kamiona. — Određivanje
vagonskog prostora pri transportu ogreva.
8 — 1964. Chovanec J.: Dvadesetogodišnjica
ustanka u Slovačkoj. — Lošta
k B.: Specijalizacija rada pomogla
nam je u rješavanju naših poteškoća. —
Štilhar t M.: Osobine rasta talijanskih
topola u istočnoj Češkoj. — Šnajd r J.:
K pitanjima neuspjelih pošumljavanja u
srednjočeškom okružju. — Zarub a C:
ne smijemo potcijeniti važnost preventivne
zaštite šuma od vjetroloma. — Boro t
a J.: Šumarstvo Indije.


9 — 1964. Riedl O.: Šuma — jedan iz
odlučnih faktora za opskrbu vodom u
ČSSR. — Uhorskai O.: Sistem, veličina
i oblik rasadnika. — Konvalina J.:
Polaganje biljaka u polivinilne vrećice. — ,
Kub i ček J.: Transport biljaka u šumskim
gospodarstvima. — Male k J.: Me


lioracija i pošumljavanje mokrih tala. —
Čiže k J.: Čišćenje ili prorede? — Huz l
F., Ma in er ova J.: Oboljenje od vibracija
nastalo uslijed rada ručnim motornim
pilama. — Matovi č A.: Šumarstvo Finske.
— Bozde h J.: Drvna masa debljih
i tanjih motki. — Časnoha P.: Novi tip
korita za hranjenje divljači. — J a n č ari
k V.: Bolest osipanja iglica duglasije.


LESNICKY ČASOPIS — Prag


4 — 1964. Jož a M.: Još o cijeni drvne
sirovine. — Ker n J.: Analiza faktora,
koji djeluju na utrošak vremena na privlačenju
drva traktorima. — Brezin a
P.: Šumske zajednice Tršebonskih močvara
i gubici nastali pri njihovoj eksploataciji.


5 — 1964. Mervart J., Konopasek
J.: Neki aktualni problemi pokazatelja cijena
koštanja šumske proizvodnje. —
Skoup y J.: Utjecaj mehaničke priprave
tla za naravno pomlađen je omorike. —
Prus a E.: Principi vođenja gospodarstva
u sastojinama u suglasju s grupama šumskih
tipova za hrastov vegetacijski stepen.


6 — 1964. Vysko t M.: Nove spoznaje
na osnovici upoređenja visoke i niske prorede
u jednoj sastojini hrasta lužnjaka. —
Vacli v V.: Sječna zrelost šumskih sastojina,
— Dressler M.: K pitanju primjene
dijagrama sinteze za određivanje ekonomične
daljine privlačenja i gustoće šumske
transportne mreže.


Plantaža topola u Dalmaciji
(Bribirske Mostine)
Foto: Rajčić


;