DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 82     <-- 82 -->        PDF

iz nižih u više slojeve, a time povisuje
plodnost tla.


Dalje se tretiraju razne vrste uzgoja, iznose
njihove prednosti i mane, razrađuje
pitanje proreda, tipologije i dr. Knjiga je
lijepo ilustrirana s veoma uspjelim fotografijama.
Šteta što nije spomenuta oplodna
sječa bukovih sastojina u Karpatima,
a tako ni tipologija Sukaceva, Nesterova
i dr. i njihova kritika. Općenito uzevši,
ovaj se naučni rad može ocijeniti kao vrijedna
monografija o šumi i kao koristan
udžbenik. Đ. K.


Mnogojezični rječnik stručnih izraza u
anatomiji drva, Komitet za nomenklaturu
Međunarodnog udruženja anatoma drva,
Zürich 1964. Multilingual glossary
of terms used in wood anatomy,
Committee on Nomenclature of the International
Association of Wood Anatomists,
Zürich 1964.


Mnogojezični rječnik stručnih izraza u
anatomiji drva s tumačenjem pojmova
razrađen je na temelju prve engleske
obrade iz godine 1933. i prve revizije iz
1957. godine. Prije publikacije izvršena je
i druga revizija rječnika sa svrhom da se
nadopune neke definicije anatomskih pojmova
i da se izostave zastarjeli ili neadekvatni
sinonimi. Reviziju tumačenja pojmova
i nadopunu teerminologije izvršio je
Komitet za nomenklaturu Međunarodnog
udruženja anatoma drva (engl, kratica
IAWA) u slijedećim sastavu: L. Chalk,
Forestry Faculty, University Oxford, England;
B. Huber, Forstbotanisches institut,
München, D. R. Deutschland; M. D. Normand,
Centre Technique Forestier Tropical,
Nogent-sur-Marne, France; E. W. J.
Phillips i B. J. Rendle, Forest Products
Research Laboratory, Princes Risborough,
Britain.


Prema ranijim intencijama IAWA, engleska
obrada bila je baza za razradu
mnogojezičnog rječnika i tumačenja pojmova
u anatomiji drva. Mnogojezični dio
publikacije obradili su članovi IAWA u
šest jezika: francuski (D. Normand, Centre
Technique Forestier Tropical, Nogentsur-
Marne, France), hrvatskosrpski (Z.


Špoljarić, B. Petrić i V. Šćukanec, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu), njemački
(A. Frey-Wyssling i H. H. Bosshard,
Eidgenössische Technische Hochschule,
Zürich, Schweiz), portugalski (F. R. Milanez
i A. de Miranda Bastos, Jardim Botanico,
Rio de Janeiro, Brazil), španjolski


(H. Corothie, Universidad de Los Andes,
Merida, Venezuela )i talijanski (A. Messeri
i G. Scaramuzzi, Centro di Sperimentacione
Agricola e Forestale, Roma, Italia).
U mnogojezičnom rječniku izostavljeni
su sinonimi, a zadržan je samo jedan, po
mišljenju spomenutih suradnika, najprikladniji
izraz na dotičnom jeziku. Time je
broj osnovnih termina prema publikaciji
na engleskom iz godine 1957. smanjen za
četvrtinu, a značenje rječnika u stabilizaciji
jednoznačne suvremene terminologije
je znatno povećano. Tumač pojmova sadrži
i važnije sinonime, specifične za pojedine
jezike. Predložena terminologija nije
obavezna: po intencijama IAWA ona je
prijedlog za razradu jedinstvene svjetske
terminologije ove specijalnosti.


Konačnu redakciju rječnika preuzeo je
Sekretarijat IAWA u Zürichu (A. Frey-
Wyssling i H. H. Bosshard), a štampan je
u Mitteilungen der schweizerischen Anstalt
für das forstliche Versuchswessen, Bd. 40,
Heft 1, Zürich 1964.


Ova međunarodna publikacija od posebnog
je interesa za našu naučnu i stručnu
javnost, jer sadrži kompletnu terminologiju
iz specifičnog i kod nas ranije slabo
tretiranog područja stručne i naučne djelatnosti
— ANATOMIJE DRVA. Hrvatskosrpski
dio obrade sadrži suvremene
pojmove, definicije i nove termine u anatomiji
drva, koji su u suglasnosti s kompetentnim
tumačenjima Međunarodnog komiteta
za nomenklaturu IAWA. Potrebno
je naglasiti i činjenicu da je u toj međunarodnoj
publikaciji hrvatskposrpski jezik
jedini predstavnik velikog slavenskog jezičnog
područja.


Mnogojezični rječnik sadrži 186 stranica,
a kao posebna publikacija može se naručiti
kod: International Association of
Wood Anatomists, Office of the Secretary-
Treasurer, Universitätsstrasse 2, Zürich 6,
Schweiz. Cijena publikacije je sFr. 20.


Prof. dr Z. Špoljarić