DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 81     <-- 81 -->        PDF

nih istraživanja. Ta je brošuma priručnik
za šumare i pedološke laboratorije.


B a j t i n A. A. i dr.: Uređivanje šuma u
inostranstvu (Lesoustrojstvo v z arubeznyh
stranah). Prikazuje organizaciju
šumoprivrede i tehniku uređivanja
u zemljama narodne demokracije i kapitalizma.
Donesena je i kritika uređivanja
u pojedinim zemljama.


Atrohi n V. G.: Osnove uzgajanja i
šumske taksacij´e (Osnovy lesovodstva
i lesnoj taksacii). Najprije su
navedene ukratko karakteristike glavnih
vrsta drveća, osvijetljen proces iskorišćavanja
glavnog i međuprihoda, opisane metode
podizanja, zaštite šuma i prerada drvnih
otpadaka u kompleksu eksploatacije,
šumoprivrednih i kulturnih radova.. Izloženi
su načini taksacije porušene i dubeće
šume, najracionalnijeg iskorišćavanja sječina
i proizvodnje. Knjiga obasiže 240 str.,
tiraž 10.000 egz.


Kačalo v A. A.: Drveće i gTmlje. Opisane
su glavne vrste drveća i grmlja u
Sovj. Sav. Navedeno je više od 3.000 vrsta
drv. i grm. koje se pretežno iskorišćavaju
u privredi (graditeljstvu, mehaničkoj, kemijskoj
proizvodnji, tekstilnoj industriji,
lakiranju, medicini, u parfimerijama itđ.).


Radi lakšeg snalaženja na kraju se
udžbenika nalazi alfabetsko kazalo ruskih
i latinskih naziva biljaka, popis rodova i
familija, spisak vrijednih i korisnih svojstava
drveća i grmlja. Knjiga ima 480 str.,
tiraž 15.000 egz. Naslov originala: Dere vja
i kustarniki.


Kovali n D. T.: Ruko vod šumara
(Spravočnik lesničego). Osnovni
podaci o državnom fondu, o vremenu sazrijevanja
i spremanju sjemena, tehnika
branja i prerade, pripreme za sjetvu itd.


Upute za organizaciju i gospodarenje u
rasadnicima, najracionalniji način obrade
tla za rasadnik, metode osnivanja ponika
i sadnica drvnih vrsta i grmlja, načini njege
mladika ,norme proizvodnje rasadničkog
materijala, načini pomaganja prirodnoj
obnovi u šumi, način obrade tla, rokovi
i načini sadnje i sjetve u šumi, njega
sastojina. Dalje se govori o evidenciji kulturnih
radova i oblicima akata o izvršenim
radovima. Donesene su i preporupe o
uzgojnim sječama, pomoćne tablice za taksaciju
šuma* na panju i tablice sortimenata
itd. Osim toga tu su i podaci o smolarenju
i izradi sirovina za kemijsku preradu,
sporedni proizvodi šuma, mjere borbe
sa šumskim štetnicima, zaštita od požara


šteta, mehanizacija proizvodnje, mašine
za obradu tla i sadnju, pa konačno uvjet
i plaće radnika i službenika u šumoprivredi.
Đ. K.


NOVI UDŽBENIK ZA UZGAJANJE
ŠUMA


P. S. P o g r e b n j a k, akademik ANMSSR
obogatio je rusku šumarsku literaturu
novim djelom Obščee lesovods
t v o 1963. u izdanju Seljhozizdatstva i
treba u prvom redu da posluži studentima
šumarskog fakulteta. Sastoji se iz dva
dijela; prvi je posvećen biologiji (14 poglavlja),
a drugi pitanju prirodne obnove i
uzgajanja šuma (5 poglavlja). Na kraju je
indeks literature i stvarno kazalo.
Osnovica je djelu nauka koju je razvio
klasik ruskog šumarstva G. F. Motozov ,
pa ipak se ta knjiga u mnogom razlikuje
od ranijih udžbenika uzgoja. Autor je zadržao
tezu Morozova i Visockoga o primarnoj
ulozi utjecaja sredine, ali je iz
pojma šume izbacio karakteristično Morozovljevo
isticanje »socijalne suštine šume
«. Sa gledišta Mičurinove biologije
autor je izložio ulogu sredine u proizvodnji
novih nasljednih formi, tok samoprorjeđivanja
sastojina, diferencijaciju drveća,
uzajamne odnose vrsta, značenje gnjezdolike
strukture sastojina i dr.


Pogrebnjak se slaže s Lysenkom da
su uzajamni odnosi unutar vrste usmjereni
na očuvanje vrste, a da se biocenoze
formiraju uslijed uzajamnih odnosa među
biljnim vrstama.


Naročita je vrijednost knjige u iskorišćenju
nove metode ocjene svih bioloških
pojava u šumi koje su rezultat raznih
kvantitativnih gradacija plonosti i vlažnosti.
Pomoću te metode ostvarena je tačna
analiza uzroka uslijed kojih nastaje raznolikost
šuma u prirodi. Autor iznosi dokaze
da je pojava jednih, a nestajanje drugih
vrsta drveća u prirodnoj šumi, pa izmjena
boniteta i travnog pokrova, sigurno
odraz, u kom bilo stepenu, plodnosti
tla, količine vlage u tlu, pa klimatskih i
drugih uvjeta. Metoda istraživanja, koja
nosi naziv komparativne ekologije
bilj a dostignuće je sovjetske biološke
nauke, a njezin dalji razvitak na području
šumarstva omogućen je zaslugom autora
ovog udžbenika.


Bogata su sadržajem poglavlja o vlazi i


o tlu, gdje se razmatraju glavni elementi
prihoda i rashoda vlage u šumi, karakteristične
osobine apsorpcije i rashodovanja
vlage šumom, suština manjka i viška vlage,
a zatim razni oblici prilagođavanja za
podnošenje tih ekstrema. Najvažnijim laboratorijem
u kom se manifestira plodnost
šume, autor smatra najgornji horizont tla.
U knjizi je prikazano kako šuma ubrzava
kruženje tvari u tlu, kako geogene elemente
ishrane (Ca, Mg, K, P i dr.) prenosi
547