DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 72     <-- 72 -->        PDF

rice na tržnici koja u svojoj korpi da bi zadovoljila
svoje kupce donese malo peršina,
mrkve, salate itd.


Ja još jednom drugovi ponavljam, da je
situacija u šumarstvu i drvnoj industriji
takova da su u vašim rukama i škare i
platno kao nigdje drugdje i na vama je da
to iskoristite .


Pored predsjednika Ivana Bukovica u
diskusiji su sudjelovali Tomaševski inž.
Stanko, Novaković inž. Mladen, Martinović
inž. Duka, Bajtajić inž. Čedo, Smolčić
Franjo, Demartini Kazimir, Dureta Stjepan,
Peleš inž. Teodor, Kalajdić inž. Edo,
Matić inž. Branko, Bakrač Radovan, Medaković
M., Tenšek Ivica, Čop inž. Bogumil.


Diskusija je obuhvatila pitanja integracije
šumarstva i drvne industrije, djelovanje
Poslovnih udruženja i Instituta, intenzifikacije
proizvodnje drveta, izvoza proizvoda
drvne industrije itd.


U zapisniku sjednice konstatirano je slijedeće:


Obzirom na vrlo živu i aktivnu diskusiju,
kao i poodmaklo vrijeme, Savjet nije
pristupio formuliranju zaključaka, no iz
uvodnog izlaganja sekretara Komore inž.
Čede Bajtajića, predsjednika Komore Ivana
Bukovica i svih ostalih učesnika u diskusiji
mogu se izvesti slijedeći zaključci:


— Šumarstvo jož uvijek nije organizirano
kao privreda u pravom smislu te riječi
i princip privređivanja na bazi dohotka i
raspodjele prema radu, samo je djelomično
prisutan u našim organizacijama. Energičnim
usvajanjem ovih načela, mobilizacijom
neposrednih proizvođača i prenošenjem
prava raspodjele na njih, mora porasti
njihova zainteresiranost za uspjeh
organizacije. Stvaranje materijalne baze
radničkog upravljanja tj. decentralizacije
sredstava unutar privredne organizacije,
ne znači rasparčavanje sredstava, ako je u
kolektivu stvoren instrumentarij koji osigurava
racionalno ekonomsko angažiranje
sredstava.
— Borba za integraciju mora početi u
samim privrednim organizacijama, tamo
treba razvijati elemente koji vode ka integraciji.
Cijeli proces neće uspjeti ako
proizvođači ne postanu njezini nosioci.
—´ Rasprave oko integracije moraju dospjeti
u kolektive, one se ne smiju zadržati
na nivou stručnih komisija, jer će
najvjerojatnije na tom nivou propasti. Izvještaji
koje te komisije pripreme za organe
upravljanja ,djeluju toliko sugestivno,
da se o njima ne diskutira ,nego samo
glasa.


— Odgovarajuće službe i društveni organi
kotarskih komora morali bi još intenzivnije
raditi na ovim problemima utoliko
prije, što su oni u svakodnevnom kontaktu
sa privredom, znaju njene teškoće i
probleme, koji često izviru iz neriješenih
pitanja odnosa privrednih organizacija,
podjele rada itd., dakle problema koji spadaju
u okvir integriranosti tj. dezintegriranosti
privrede. Početni neuspjesi, propali
sastanci i slično ne smiju obeshrabriti,
jer su oni samo normalna prateća pojava
u prestrojavanju privrede.


— Privreda se mora sama dogovarati,
pronalaziti rješenja za svladavanje manjih
teškoća, a kasnije i za one najveće koje
leže u sistemu itd. Ambicije da se u republičkim
organima jednim administrativnim
potezom razriješe svi problemi, su
nerealne. ´
— Proizvođači drvne mase trebaju se
integrirati i razraditi koncepciju moderne
proizvodnje drva, jer ovakav primitivan
način proizvodnje kao do sada ne može se
više tolerirati. Prvi ozbiljniji korak učinjen
je s topolom, ali to je samo jedan korak,
no drugo nije ništa učinjeno.


— Većina šumskih gospodarstava ima
samo kratkoročne planove svog razvoja, a
veoma mali broj ima dugoročne planove.
Bilo bi neophodno izraditi takove osnove
što prije ,a u okviru ovih osnova razvoj
tretirati i sa aspekta okrupnjavanja.
— Šumska gospodarstva trebala bi biti
privredno poduzeće sa nekoliko desetaka
privredne djelatnosti radi aktivnijeg iskorištavanja
zemljišta (šumarstvo — turizam,
šumarstvo — lov, šumarstvo — poljoprivreda,
šumarstvo — stočarstvo itd.).
— Zakonom o šumama predviđeno je da
Izvršno vijeće Sabora uz prethodno sproveden
postupak, oformi šumska privredna
područja. Poslovno udruženje šumskoprivrednih
organizacija preuzima zadatak
za izradu prijedloga oko formiranja šumskog
privrednih područja u duhu preporuka
Sabora.
—´ Proces integracije drvne industrije i
šumarstva u fazi neraščišćenih odnosa,
predstavlja korak natrag. Potrebno ih je
zasebno srediti i riješiti međuzavisne probleme
(nivo cijena sirovine u odnosu na
evropsko tržište, brojnost pilanskih kapaciteta,
podjela rada, specijalizacija, modernizacija,
proizvodi prateće industrije itd.)
i onemogućiti prelijevanje sredstava bez
suglasnosti proizvođača.


— Što se tiče cijena drveta potrebno je
tražiti putove i načine da se dobiju ekonomske
cijene drveta.
— Što se tiče prima za izvoz, potrebno je
vidjeti što treba sve uraditi da on bude
1.000 dinara, a ne tražiti sve veći i veći
prim, jer to omogućava ukapčanje u pro