DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 71     <-- 71 -->        PDF

dinara mjesečno, dok ćemo troškove proizvodnje
morati održati na sadašnjem nivou.
To se mora uzeti´ k znanju i ja upozoravam
na taj momenat.


Druga stvaj* na koju upozoravam jeste
da pljačkanje šuma .mora prestati, da pored
toga što produktivnost u šumama mora
porasti, mora se i cijena drveta postaviti
ekonomski. Nikoga drvo više ne smije
izvlačiti. To pomalo liči i na lovstvo, kad
se ubije jelen i smatra se da je privilegija
pojedinih koji u tome uživaju. To stvara
određene navike pa tako postupamo i sa
drvetom.


Ne možemo mi drugovi proizvoditi drvo
na tako primitivan način kao do sada, prvi
ozbiljniji korak učinili smo sa topolom, ali
to je samo jedan korak, a na drugome nije
učinjeno ništa. Najveća nesreća naših
šumskih kadrova jest da plaču nad šumom,
to je spoj feudalizma i besperspektive.
Tog plača ne smije biti, ali ne smije
biti ni hazardiranja.


Po nekim računicama ako zasadimo


100.000 ha topole i 50.000 ha četinjača mi
za 10 godina imamo bolji bilans nego danas,
no to treba vidjeti da li je tako, ako
jeste onda treba vidjeti u pojedinim rajonima
koliko moramo proizvesti, da možemo
sjeći koliko nam treba. Ako je sve ovo
tačno onda je nelogično plakati, već jače
sjeći, ali i jače proizvoditi. Ako taj bilans
napravimo onda se i problem integracije
otvara u novom vidu.
Šumari, tražite putove i načine, da dobijemo
stvarnu cijenu drveta. Ako to dobijemo
i povećamo sječu, novaca za navedenu
proizvodnju mora biti. Osim toga velike
mogućnosti na planu stranih kredita
su također ovdje. O tome bi trebalo da vas
detaljnije upozna drug inž. Čedo Bajtajić.


Trebalo bi vidjeti šta je to sve čime treba
da se bavi šumsko gospodarstvo? Šumsko
gospodarstvo mora biti privredno poduzeće
sa nekoliko desetaka privredne
djelatnosti. To zemljište mora se aktivno
iskorištavati (šumarstvo — turizam, šumarstvo
— lov, šumarstvo — poljoprivreda,
šumarstvo — stočarstvo itd.)


Mišljenja sam dalje da je proces integracije
drvne industrije i šumarstva u fazi
neraščišćenih odnosa korak natrag. U
Vinkovcima je izvršena integracija ali ja
imam ozbiljnih primjedbi na to, da klasifikacija
nije ista za pogone unutar i izvan
kombinata, da ima cijeli niz privilegija koje
postoje. Radni kolektiv koji proizvodi
drvnu masu ne smije ni sa pet para subvencionirati
prerađivača. Ako je to potrebno,
onda to treba biti javno i zvanično.
Onaj moment kada su ti odnosi čisti i kad


pogon bude samostalan do te mjere, u tom
slučaju se može ići u integraciju.


Ako su ti odnosi u kombinatu »Spačva«


— Vinkovci raščišćeni mi ćemo poslati komisiju
tamo da nas uvjeri u to, pa ako je
zaista tako onda ćemo to i drugdje primijeniti,
a ako nije . ..?
Po našem mišljenju ono za što se moramo
boriti jeste da nam je drvna industrija
na veoma niskom nivou i da taj nivo moramo
podvrgnuti reviziji.


Mi na primjer hvalimo Pakrac, bio sam
tamo i vodio razgovore, Pakrac je napravio
napredak u proizvodnji stolica, ali u
primarnoj preradi otišao je daleko natrag.


Što se tiče prima za izvoz od 1.260 dinara
mnogi kažu da je on malen, ja tvrdim
da je potrebno vidjeti što treba uraditi
sve da on bude 1.000 dinara, a ne tražiti
sve veći prim, jer to omogućava ukapčanje
u proizvodnju i najsitnijeg proizvođača,
a to je protivno industrijskom načinu
proizvodnje. Čim je prim manji, proizvodi
su jeftiniji, i male prčvarnice moraju
nestati. Ako idemo dalje za većim primom,
onda odmah zatim dolazi zahtjev da se ove
prčvarnice zakonski ukinu, da se snizi cijena
drvetu, da se drvo distribuira, da se
stvori novi aparat koji će to provoditi itd.


Borba mora početi u samim privrednim
organizacijama, tamo treba razvijati elemente
koji vode ka integraciji. Cijeli proces
neće uspjeti ako vi dalje ne počnete
biti nosioci integracije. Ova naša centralna
udruženja (Poslovna udruženja) mogu
taj proces pospješiti ali i usporiti. Mislim
da ni jedan od ovih faktora nije razradio
potpuno svoju koncepciju. Poslovno udruženje
drvne industrije prijeti se Komori,
što se miješa u ono što se nju ne tiče.
»Exportdrvo« puno obećava kad se s njima
razgovora, ali poslije nema rezultata itd.


Međutim, ja mislim da proizvođači drv


ne mase trebaju da se integriraju i razra


de koncepciju moderne proizvodnje.


Drvni industrijalci koji su u Poslovnom


udruženju jednom nogom su u njemu, a


drugom u »Exportdrvu«. Treba da se


udruže u Poslovno udruženje ,a »Export


drvo« da realizira proizvodnju, da to bu


de biro i da se s njim djeluje tako da se


perfektno organizira i vanjsko i unutra


šnje tržište. Šteta bi bilo da u Hrvatskoj


budu dva izvoznika, ali ako »Expordrvo«


u tom pravcu ne pruži garanciju, inzisti


rat ćemo da se Poslovno udruženje drvne


industrije registrira za izvoz.


U unutrašnjem tržištu nema rješenja,
male poslovne prčvarnice tjeraju proizvodnju
na sve veći asortiman umjesto
obratno. Ta trgovina pomalo liči na pilja