DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 70     <-- 70 -->        PDF

svojim proizvodima, to se već godinama
potvrđuje i politika koja to negira je politika
koja vodi u ćorsokak. No, drvna industrija
Hrvatske se mora u tom smislu
organizirati, a to znači da se ona mora
osposobiti za zadatke koji proističu iz činjenice
da je to industrija zasnovana na
sirovinskoj osnovi koja isto tako ima posebno
dobre uvjete za svoj razvoj i da zajedno
s tom bazom treba da odigra značajnu
ulogu u ekonomici naše zajednice.
Interesi drvne industrije ne mogu da budu
suprotni interesima šumarstva i obrnuto.


Kao i šumarstvo, i drvna industrija je
međusobno povezana preko svog Poslovnog
udruženja u Zagrebu, pa čak, u izvjesnom
smislu i preko izvozne organizacije
»Exportdrvo«. Ova povezanost ipak nije
dovoljna i, bar za sada ,ne uspijeva da počne
sa razrješavanjem nekih, ranije istaknutih,
osnovnih problema. Pozitivni pokušaji
učinjeni u Udruženju u smislu orijentacije
svojih članica na podjelu rada, specijalizaciju
i povezivanje nailaze na nevjerojatan
otpor članica, najčešće iz subjektivnih
razloga ,a djelomično i zbog toga
broja organizacija koje bi trebalo da se
što nisu osigurana sredstva za opremanje i
doinvestiranje koje je nužno kod velikog
preorijentiraju u svojoj proizvodnji. I u
drugim svojim akcijama Poslovno udruženje
nailazi na nerazumljiv otpor svojih
članica, a i organa uprave (slučaj registracije
za uvoz nekih reprodukcionih materijala,
organizacija unutarnjeg tržišta itd.).
Takva situacija doprinosi stvaranju nervoze
i na jednoj i na drugoj strani, a u
nervozi donijeti zaključci su rijetko kad
realni i ostvarljivi. Kao primjer neka posluži
i inicijativa na kojoj se u posljednje
vrijeme veoma inzistira i koja ide za tim
da se odmah pristupi fuziji šumarstva i
drvne industrije, na svim nivoima, počev
od privrednih organizacija, pa do poslovnih
udruženja. Ova inicijativa ma koliko
u konačnici bila i opravdana, u trenutnoj
situaciji izobilja neriješenih i često suprotnih
problema i interesa, može imati za posljedicu
samo otezanje i kompliciranje položaja
i jednog i drugog partnera. Nesređeni
društveni odnosi unutar organizacija
(princip privređivanja na bazi dohotka,
raspodjela prema radu, neriješena primarna
raspodjela itd.) bi još zaoštrili krizu,
a to bi neminovno rezultiralo u nazadovanju
i jednih i drugih. To je pokušano da
se kaže u materijalima i u slučaju integracionog
projekta za kotar Kijeka. O tome
bi drugovi na Rijeci morali da povedu
ozbiljno računa, jer je već krajnje vrijeme
da društvena odgovornost svih faktora
u privredi dođe do izražaja.


Dio mjera koje se predlažu u šumarstvu
za intenziviranje integracionih procesa, odnosi
se i na drvnu industriju. U njenom
slučaju, problem tržišta ,pa prema tome i
njegove organizacije, je od izvanrednog
značaja. Tržište bi moralo postati jedan od
osnovnih stimulansa unapređenja proizvodnje,
regulator odnosa među proizvođačima
u grani, faktor od bitnog utjecaja na
podjelu rada i specijalizaciju. Neprihvatljiva
je politika nezamjeranja proizvođačima,
jer ona ne pomaže nikome i samo
otežava rješenja, a time dovodi proizvođače,
pa prema tome i izvoznu organizaciju,
svakog dana u sve teži položaj. Rezultati
koje postižemo u izvozu neka posluže kao
ilustracija za to.


I sasvim na kraju, vrlo je vjerojatno da
će društvo u dogledno vrijeme, u svojim
stalnim razmatranjima o kretanju privrede,
zatražiti da odgovorni ljudi u privredi
kažu šta je sve poduzeto u smislu onih
brojnih preporuka kojima je bio cilj razrješenje
određenih teškoća i problema.
Bojim se da na niz pitanja nećemo biti u
stanju da odgovorimo.


U diskusiji je sudjelovao i predsjednik
Privredne komore SR Hrvatske Ivan B u-
k o v i ć čiju diskusiju dajemo prema zapisniku
sjednice:


Mislim da je problem integracije u šumarstvu
i drvnoj industriji toliko aktuelan
da je teško naći riječi koje bi dovoljno
naglasile tu stvar, dok je u drugu ruku
otpor toj integraciji toliko moćan i snažan.
Nije teško utvrditi u čemu je stvar, ali je
teško uvjeriti subjekte i to zato što mi u
šumarstvu radimo prelaz iz feudalizma u
socijalizam i radimo jedan preskok upravo
mi koji smo se oduševljavali feudalizmom
u šumarstvu a moramo shvatiti i
socijalizam. Mi trebamo sad preskočiti sve
međufaze koje nam se pojavljuju.


Kad govorim o tom onda imam na umu
da protezanje vlasništva na pojedina područja
ne pogoduje socijalizmu, da je gazdovanje
na bazi, dobiti besplatno drvo,
također strano socijalizmu. Mi moramo u
izvjesnom smislu tražiti put, i način da
sami razrješavamo te stvari. Prije svega
mi bi morali energično razraditi projekciju
maksimalne intenzifikacije proizvodnje
drveta. Dok god mi imamo neekstenzivnu
proizvodnju površine gospodarstva se mogu
tretirati na svega nekoliko hektara, no
čim pređete na super modernu tehnologiju,
prostori koji su oivičeni jednim šumskim
gospodarstvom nisu održivi, jer to
zahtijeva velike površine. Ako ne idemo
na modernizaciju za par godina nećemo
više imati šumskog radnika jer nitko živ
u ovim uslovima neće raditi ispod 150.000