DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 69     <-- 69 -->        PDF

tarskom ili višem nivou), govori u prilog
toga da veća i ekonomski snažnija organizacija
može sebi, pa i komuni, više pomoći
od »komunalnog gospodarstva«.


Upuštajući se u ocjenu integracionih
kretanja u oblasti šumarstva SRH ne može
se preći preko činjenice da je šumarstvo
Republike, na određen način, povezano
u Poslovnom udruženju šumsko-privrednih
organizacija u Zagrebu.


Ovaj oblik povezivanja je našao svoju
opravdanost u nizu zajedničkih akcija i sigurno
je da ga treba podržati, a sadržinu
rada obogaćivati. Međutim, vrlo je vjerojatno
da Udruženje ne može na sebe preuzeti
osnovnu funkciju privredne organizacije,
a to znači da ono ne može biti nosilac
samog razvoja. Ono će morati još
značajnije nastupati kao koordinator zajedničkih
akcija, unutar šumarstva, a i
prema drugima, u organizaciji tržišta itd.


Na kraju ostaje pitanje kakvi se zaključci
mogu izvući iz ove ocjene i kakve
se mjere mogu predložiti za diskusiju.


— Mislim da naše šumarstvo još uvijek
nije organizirano kao privreda u pravom
smislu te riječi, a da je princip privređivanja
na bazi dohotka i raspodjele prema
radu, samo djelomično prisutan u našim
organizacijama. Energičnijim usvajanjem
ovih načela, mobilizacijom neposrednih
proizvođača i prenošenjem prava raspodjele
na njih, mora porasti njihova zainteresiranost
za uspjeh organizacije. Stvaranje
materijalne baze radničkog upravljanja,
tj. decentralizacija sredstava unutar
privredne organizacije ne znači rasparčavanje
sredstava, ako je u kolektivu
stvoren instrumentarij koji osigurava racionalno
ekonomsko angažiranje sredstava.
— Rasprave oko integracije moraju dospjeti
u kolektive, one se ne smiju zadržati
na nivou stručnih komisija, jer će,
najvjerojatnije, na tom nivou propasti. Izvještaji
koje te komisije pripreme za organe
upravljanja, djeluju toliko sugestivno,
da se o njima ne diskutira, nego samo
glasa.
— Većina šumskih gospodarstava ima
samo kratkoročne planove svog razvoja, a
veoma mali broj ima dugoročnije razvojne
osnovne. Bilo bi neophodno izraditi takve
osnove što prije, a u okviru ovih osnova
razvoj tretirati i sa aspekta integracije.


— Zakonom o šumama predviđeno je da
Izvršno vijeće Sabora, uz prethodno sproveden
postupak ,oformi šumsko-privredna
područja, na prijedlog Sekretarijata za šumarstvo.
Ova mogućnost bi trebala da se
iskoristi za davanje impulsa akciji oko integracije.


— Odgovarajuće službe i društveni organi
kotarskih komora bi morali još intenzivnije
raditi na ovim problemima. Utoliko
prije, što su oni u svakodnevnom kontaktu
s privredom, znaju njene teškoće i
probleme, koji često izviru iz neriješenih
pitanja odnosa privrednih organizacija,
podjele rada itd. dakle problema koji spadaju
u okvir integriranosti tj. dezintegriranosti
privrede. Početni neuspjesi propali
sastanci i si. nas ne smiju obeshrabriti,
jer su oni samo normalna prateća pojava
u prestrojavanju privrede.
Slična je ocjena i za organizacije drvne
industrije. U materijalu za ovu sjednicu je
data fotografija tih kretanja, tako da bi
poseban komentar bio izlišan. Možda bi
trebalo podvući da u drvnoj industriji ima
daleko više osnova, a i razloga za akcije,
na planu integracije u svoj širini tog pojma.
Prije svega, još uvijek stoji otvoren
problem tržišta i organizacije prometa, u
zemlji i inozemstvu, što često dovodi do apsurdnosti.
Postojeći prerađivački kapaciteti
su često i po veličini i po tehnološkoj
koncepciji pogrešni, zbog toga stalno zapadaju
u teškoće, ali to ipak ne smeta da
se takvi isti kapaciteti i dalje izrađuju. Izlaz
iz teškoća se redovno traži na pogrešnoj
strani, od drugoga, a skoro nikako od
samoga sebe. Mislim da su ambicije da se
u republičkim organima, jednim administrativnim
potezom, razriješe svi problemi,
nerealne. Privreda se mora prije svega,
sama dogovarati, pronalaziti rješenja ispočetka
za svladavanje manjih teškoća, a kasnije
i za one najveće koje leže u sistemu
itd. Međutim, kao što je na početku rečeno,
dogovori u okviru komuna i pod njenim
okriljem da se šumarstvo obaveže da
sriabdije bezuvjetno lokalnu industriju sirovinom
(SI. Požega, Našice, Delnice itd.)
su neekonomska i privremena rješenja koja
će se osvetiti baš tim organizacijama i
komunama. U današnjoj konjunkturi je lako
prodati sve, jer jugoslavensko tržište je
još uvijek gladno i nije organizirano. S izvozom
već stvar izgleda drugačije. Ima
apsurdnih pojava zapostavljanja izvoza
iako su cijene na stranim tržištima veće za
pojedine proizvode (slučaj sa šperpločama),
jer se ta razlika kompenzira na račun
kvaliteta. To bi moglo da znači svjesno
zapostavljanje i unazađivanje proizvodnje.
Drvna industrija Hrvatske, njen
današnji potencijal i mogućnosti, vezan za
potencijal šumarstva, nije industrija hrvatskog,
čak ni jugoslavenskog značaja
Ona je propulzivna izvozna grama sa svim


535