DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Bilo bi jednostrano tvrditi da ovakav
stav prema zadacima koji su dati šumarstvu
imaju samo šumska gospodarstva. Od
ovakovog stava nije imuna ni uprava za
poslove šumarstva, a niti nadgradnja šumske
privrede, uključujući tu i komorske
organizacije. Kao dokaz neka posluži i
ovaj materijal koji je danas na raspravi
pred vama, koga smo mi pripremili u dogovoru
s vama, a koji je stidljiv po nekim
pitanjima i često nedosljedan. No i takav
kakav je, on će vjerojatno podstaći diskusiju
i doprinijeti sagledavanju značaja pitanja
koje stoji pred vama.


Ako danas želimo da damo ocjenu integracionih
kretanja u šumarstvu, onda se
moramo podsjetiti što je u uvodnoj diskusiji
o integraciji u privredi Hrvatske, krajem
prošle godine, predloženo šumarstvu
ove Republike. U toj diskusiji koja je bila
veoma intenzivna u najvišim predstavničkim
organima, zaključeno je da bi šumarstvo
SFRJ trebalo okrupnjavati, organizirati
ga u desetak snažnih gospodarstava
koja bi bila u stanju da budu nosioci onakve
razvojne politike o kakvoj je bilo riječi
u početku. To zbog toga što samo ekonomski
i kadrovski jaka organizacija može
stvarati razvojne koncepcije i osigurati
njihovo sprovođenje u život. Kao dokaz
takvoj tvrdnji navodili smo rezultate koje
je^ postigla postojeća organizacija šumarstva,
a sa kojima nismo bili u potpunosti
zadovoljni, jer smo smatrali da se može i
mora učiniti više, tim prije što smo se složili
da šumarstvox s preradom, treba da
bude jedan od osnovnih razvojnih pravaca
u narednom planskom razdoblju. Takvu
koncepciju smo, bar koliko je meni poznato
svi podržali i tvrdili da je to ono što
predstavlja osnovni integracioni zahvat u
ovoj oblasti. Mislili smo da je izneta
osnovna argumentacija dovoljno uvjerljiva,
a da će same organizacije, uz đruštvenopolitičku
podršku koja je dana ovoj akciji
i uz ekonomske prednosti koje integracija
u šumarstvu nesumnjivo pruža, postati nosioci
ovog progresa i integracije. Međutim,
praksa nije potvrdila ovu pretpostavku.
Analiza, dana u materijalu koji je pred
vama, samo djelomično objašnjava uzroke
ove, ako se smije tako reći, privredno-poslovne
inertnosti. Na direktno postavljena
pitanja zbog čega šumarstvo ne pokušava
da unapredi svoje poslovanje udruživanjem
sredstava, kadrova, zajedničkim razvojnim
službama, zajedničkim nastupom u
nizu mogućih akcija, odgovor se svodi na
slijedeće:


— potrebno je razraditi detaljnu dokumentaciju
(na kojoj uzgred nitko ne radi,
a često se smatra da to treba da uradi netko
van tih organizacija),
— šumarstvo je doživjelo-mnogo reorganizacija
koje nisu puno koristile,
— lokalne vlasti teže da zadrže postojeće
organizacije zbog doprinosa i uticaja za
privređivanje, a posebno, ako se na tom
području nalazi još i neki prerađivački kapacitet,
onda se na taj način osigurava
njegovo snabdijevanje sirovinom itd.
Bilo bi nerealno negirati u potpunosti
ovu argumentaciju, ali bi još nerealnije
bilo prihvatiti takvu argumentaciju kao
sasvim osnovanu, jer bi to značilo negirati
progres, tj. usvojiti stav da je ova privredna
oblast doživjela svoj puni razmah i da
je imuna i nezavisna od svih zbivanja u
ostaloj privredi koja se udružuje i povezuje,
dakle integrira, u granama daleko
širim od republičkih, praktično bez granica.
Mislim da se takvom ocjenom možemo
svi složiti. Skoro je redovna pojava da dokumentaciju
koja pokušava da ekonomski
obrazloži neki integracioni projekt, podvrgavamo
veoma minucioznoj kritici koja ne
teži razrješavanju nego kompliciranju problema,
njegovom odlaganju, u krajnjoj liniji
skidanju s dnevnog reda. Neka kao
primjer za to posluži najnovija analiza i
stav komisije grada Zagreba, koja u odgovoru
na prijedlog o usmjeravanju šumarstva
oko Zagreba na manje površine
namijenjene izletnicima i rekreaciji, predlaže
da se površine zagrebačkog gospodarstva
još prošire na račun okolnih šumskih
organizacija, da se na području uskoro
milijunskog grada konstituira snažna primarna
prerada drva itd. Po ovoj logici,
vjerojatno bi se moglo očekivati da uskoro
neka komuna u slabije razvijenim područjima
postavi zahtjev za osnivanje univerzitetskog
centra, naučno-istraživačkih institucija,
inženjering organizacija i si.


Kritika na česte reorganizacije u šumarstvu
bi vjerojatno bila održiva ako bi ovu
privrednu oblast želili da promatramo statički.
Moderna privreda ,i u organizacionom
smislu, ne trpi šablone već ih lomi
i traži takvu organizaciju koja se elastično
i bez potresa može prilagoditi svakoj nastaloj
situaciji, a vjerojatno ćemo se složiti
da se šumarstvo ne može izolirano tretirati
od ostale privrede, prvenstveno prerađivačke
industrije kojoj je ono osnova.


Prednost krupnih šumsko-privrednih organizacija
leži, pored ostalog i u tome što
se one mogu, zbog svog ekonomskog značaja,
emancipirati od negativnih lokalnih
uticaja, a da objektivno istovremeno daleko
više doprinesu toj komuni koja je trenutno
protiv takve organizacije. Već sama
činjenica da u krugovima šumarskih stručnjaka
ima dosta pristalica stvaranja centralnih
sredstava za intervencije (na ko