DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Planirano Izvršeno


S e k c i j a


Rijeka


Zagreb


Nova


Gradiška


Osjek


Split


Šumsko
gospodarstvo


Buzet


Delnice


Senj


Gospić


Svega


Križevci
Zagreb
Kutina
Koprivnica
Ogulin
Nac. park »Plitvice«
Svega:


SI. Požega


Daruvar


N. Gradiška
Svega:
Našce
Šibenik
Zadar
Knin
Drniš
Delnice


Sve g a


Sveukupno:


terenski
ha ha radovi °!»


3.500 3.500 100
19.844 19.844 100
7.069 7.969 1O0
1.461 1.461 100
32.774 32.744 100
4.093 4.130 100
4.614
4.690 100
893 920 100
2.730 2.730 100
3.600 3.600 100
1.700 1.800 100
17.530 17.870 100
12.200 12.200 100
1.200 1.200 100
3.690 3.690 95
17.090 17.090 100
5.833
5.833 100
900 900 100
6.599
6.599 100
250 250 100
900 900 100
18 18 100


2.068 2.068 100
74.995 75,295 100
kancelarijski


radovi %>


70
40
35
100

50
0
0


60
100
100
100
100


Napomena: Sekcija za uređivanje šuma u Splitu radila je na uređivanju šuma svega
na 2.050 ha, a za Šum. gospodarstvo Zadar sastavila iskaz površina za 6.599 ha. Na
području Šum. gospodarstva Delnice vršila je reamibulaciju međa na 18 km a na
području Šum. gospodarstva u Glarnoču procjene 50.000 na« stabala za sječu. Pošto
taj posao nije završen nema podataka za izvještaj .


Osiguranje insekticida od proizvođača
po uputama i izboru stručne Komisije.


Osiguranje nabave 100 kom, ručnih
reaktivnih zamagljivača, za čiju nabavu
Savezna uprava za zaštitu bilja osigurava
307» učešća.


Šumska gospodarstva će preispitati još
jednom, uz pomoć Komisije za zaštitu šuma
Poslovnog udruženja svoje planove
u zaštiti šuma i osigurati 5(P/a učešća u
svim. troškovima.


Poduzeća privredne avijacije će osigurati
dovoljan avionski prostor i podnijeti
svoje kalkulacije.


Šumska gospodarstva će na svom području,
a Poslovno udruženj u republičkom
okviru istražiti mogućnosti osiguranja
dodatnih sredstava putem srednjoročnih
zajmova odnosno učešća republike i
općima.


Da bi se svi zaključci proveli pravodobno
i pravilno, Upravni odbor je đo


nio zaključak da se u tu svrhu obrazuje
posebna komisija.


6. Šumsko građevinarstvo
Za izvršenje građevinskih radova u šumarstvu
imaju neka šumska gospodarstva
svoje građevinske odjele ili grupe
(Nova Gradiška, Ogulin, Sisak i dr.). Osim
toga postoji i posebno poduzeće koje se
bavi specijalno šumsko građevinskim poslovima
— izgradnja šumskih cesta puteva
i zgrada.


Uslijed novo nastalog stanja u privredi
vidjelo se da su građevinske grupe pri
šumskim gospodarstvima "preskupe, odnosno
nedovoljno iskorištene obzirom na
postojeći kadar i opremu. S druge strane,
šumsko građevinsko poduzeće je dobro
opremljeno i ima pouzdam kadar, pa može
pomioći šumskim gospodarstvima na realizaciji
plana šumskog gospodarstva. U
tu svrhu osnovana Komisija izradila je re