DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 63     <-- 63 -->        PDF

19.
Pronalaženje i utvrđivanje najpovoljnijeg
načina prethodnog tretiranja
sjemena Pseudotsuga sp. i Abies sp.
prije sjetve na terenu u cilju poboljšanja
i ubrzanja isklijavanja
20.
Komparativna istraživanja o mogućnosti
upotrebe indigokarmina i tetrazoliuma
metoda za ustanovljenje vitaliteta
nekih vrsta sjemena četinjača;
Pin us, Picea i dr.
21.
.Ispitivanje upotrebljivosti ra^tenja
embriona za utvrđivanje vitaliteta sjemena
ekstremno .dominantnih vrsta i
Fraxinus i Acer spp.
22.
Ispitivanje mogućnosti i načina očuvanja
klijavosti jelovog sjemena u frižideru
i u hermetški zatvorenim, posuđarna
´kroz cea 1 godinu i odnos
između stupnja prosušenofertli jelovog
sjemena i njegove klijavosti
23.
Izrada uputstava za sakupljanje, čuvanje
i manipulaciju šum. sjemena
24.
Primjena pozitivne selekcije i meliorativno-
sanitarnih mjera u šum. sjemenskim
bazama, izrada uputstava i
Jnstruktaže
Troškovi


Bok Obrađivač ukupni za 63/64.
5. g.
5. g.
1. g.
1- g5.
g.
3. g.
1. g2.
g.
5. g.
1. g5.
g.
5. g.
2. g.
5, g.
5. g.
2. g.
2. g.
2. g.
1. g2,
,g.
3. g.
1- g1.
g3.
g.
ZCJ
IŠZ
ZKŠSR
IŠZ
IŠZ
IŠZ
IŠZ
IŠZ
IŠZ
IŠZ
IŠZ
IŠZ
IŠZ
ZCJ
ZCJ
ZKŠSR
ZKŠSR
ZKŠSR
ZKŠSR
ZKŠSR
ZKSSR
ZKŠSR
ZKŠSR
ZKŠSR
15,000
52,500
0,700
0,800
99,406
5,500
0,600
2,700
10.500
0,600
13,211
17,000
2,700
40,000
35,000
1,661
0,657
0,639
1,111
0,831
0,474
0,500
0,500
7,000
3.000
10,500
0,700
0,800
21.186
2,170
0,600
1,000
2,100
0,600
2,500
5,600
1,350
8,000
7,000
0,810
0,657
0,083
1,111
0,150
0,088
0,860
0,860
3,500


Prema tome, objedinjenje naučno istra
ŽpvačkiOig irada obuhvaća nia.učno-islir.aiždvačke
organizacije:


Institut za šumarska istraživanja teme
broj


Zavod za četinjače Jastrefoairsko teme
broj
Zavod za kontrolu šum. sjemena Rijeka
teme broj
Ukupno :


2, 4, 11 i 13 188,567 42,856
1, 12, 14 i 15 107,000 23,600
3, 16 — 24 14,433 7,912
310,000 74,368


4. Osiguravaju se financijska sredstva
za troškove u godini 1963. u visini od
74.368 mllioma dinara, putem doprinosa
svakog šumskog gospodarstva — člana
Udruženja u visini od 2,834´/» od ukupne
svote od 74.368 mil dinara, koje će Biro
Udruženja fakturirati svakotn šumskom
gospodarstvu — članu Udruženja i to polovicu
odmah t. j . do 1. VII. 1963., a drugu
polovicu na koncu godine.
5. Ugovaranje se vrši za jednu godinu
i to za prvi puta od 1. VII. 1963, do 30.
VI. 1964. s tim da će obrađivači podnositi
redovite izvještaje o stanju izrade tema
i utrošenih sredstava svake pola godine
Birou Udruženja, odnosno i putem plenuma
šumskih gospodarstava — članova
Udruženja.
Realizacija prednjih zaključaka o izradi
tema bila je do konca 1963. godine
ovakva:


a) Sklopljeni su ugovori sa Zavodom
za četinjače Jastrebarsko i sa Zavodom
:za kontrolu šumskog sjemena u Rijeci.


b) Nisu sklopljeni s Institutom za šumarska!
istraživanja u Zagrebu pošto Institut
nije riješio pitanje svog cjelokupnog
financiranja i potrebe novih kadrova.


c) Uplaćeni doprinosi investitora i predujmljeni
iznosi obrađivacima prema ovoj
tabeli:


Pošto Institut za šumarska istraživanja
nije do konca godine ugovorio nijednu temu,
rok izvršenja obrade teme produžuje
se u cijelu godinu 1964., osim što uz to
treba riješiti i zahtjeve Instituta:


— preuzimanja obaveza za rješavanje
predloženih tema
— sklopiti ugovore za navedene teme.
4, Uređivanje Šuma


Služba uređivanja šuma u SR Hrvatskoj
bila je koncem godine 1962. dvojako
organizirana i to u šumskim gospodarstvima
(Vinkovci, Sisak, Bjelovar, Karlovac,
Ogulin i Gospić) i u 5 samostalnih
sekcija za uređivanje šuma kao ustanova
Republičkog sekretarijata za šumarstvo.


Osnivanjem Poslovnog udruženja 5 samostalnih
sekcija za uređivanje šuma