DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 62     <-- 62 -->        PDF

u Vojniću. Demonstracije su obavljene u
Šumskim gospodarstvima: Osijek, Kutina,
Delnice i Zagreb, pa su pokazale svoje
dobre i loše strane. Za masovnu produkciju
odgovarajućih prikolica Šumska gospodarstva
će financirati ovu akciju, pa
je za očekivati i na torn polju povoljnije
rezultate nego danas. Osim ovih praktičnih
mjera očekuju se i prvi rezultati naučno-
istraživačkog rada o temi mehanizacije
u ovoj djelatnosti.


Upravni odbor je osnovao Komisije,
koje treba da prouče problem cijena drva
i JUS i predlože njihovo rješenje. Komisije
su se sastale 3 puta i povele akciju
prikupljanja podataka za sastav analize u
kojoj sudjeluje i predstavnik Šumarskog
fakulteta. Od završenih analiza predložene
su nove cijene za bukovu celulozu.


3.
Objedinjavanje naučno istraživačkog
rađa
U SR Hrvatskoj djeluju dvije naučno
istraživačke organizacije od kojih je najstarija
Institut za šumska istraživanja —
Zagreb, zatirn Zavod za četinjače u Jastrebarskom,
osnovan prije 3 godine. Osini
ove dvije organizacije djeluje i Zavod za
kontrolu šumskog sjemena u Rijeci, koji
osim ispitivanja šumskog sjemena vrši i
naučno-istraživačke radove iz područja
sjemenarstva i sjemenskih sastojina.


Šumiarski fakultet sa svojim zavodima
naučna je ustanova, koja tek djelomično
vrši naučno istraživačke radove za potrebe
privrede.


Obzirom na potrebu privrede i smjernice
unapređenja proizvodnje, okupljanja
kadrova i objedinjavanja financijskih
sredstava, koja su dosada nesistematski
ulagana u navedene institucije, radi rješavanja
važnih problema u šumskoj proizvodnji.
Udruženje je povelo akciju oko
objedinjavanja naučno istraživačkog rada
u šumarstvu.


Skoro čitave pola godine vršene su analize,
diskusije i predlagane mjere za najsvrsishodnije
rješenje ovoga problema.
Komisija, koja je u tu svrhu sastavljena
proučila je sve prijedloge, provela analizu
prijedloga i diskusija, te´je na više
sjednica Upravnog odbora stavila prijedloge,
koji su doveli do zaključaka:


1. da se sav naučno-istraživački rad
objedini u Poslovnom udruženju šumsko
privrednih organizacija u Zagrebu.
2. da se financijska sredstva, potrebna
za izabrane teme formiraju iz sredstava
amortizacije za regeneraciju šuma u */o
učešća svake šumske organizacije prema
visini potrebnih sredstava i objedine u Birou
Poslovnog udruženja.


3. da svi članovi Udruženja prihvaćaju
ove teme obradivače tema i troškove:
Naziv tema


1.
Ekonomsko opravdanje plantažnih
kultura četinjača ubrzanog rasta u
poređenju s uzgojem intenzivnih kultura
i klasičnim pošum! javan j em četinjača
2.
Istlraživanjiei tijppva! šuima i šumskih
staništa
3.
Izrada nacrta standarda za1 sjeme
sadni materijal
4.
Izrada normi i normativa za radove
na uređivanju šuma
5.
Kompleksna optimalna organizacija
rada, proizvodnje, rukovođenja, upravljanja
i poslovanja u šumarskim organizacijama
6.
Proučavanje mehanizacije obaran ja
stabala1, izrade i iznošenjja (softinrenata
u cilju iznalaženja najpovoljnijih
rješenja za nizinska!, brdska i planinska
područja
7.
Izrada drvno-gromadnih tablica za
kesten
8.
Izrada drvno-gromadnih tablica za
grab
9.
Izrada prirasno-prihodnih tablica za
glavne vrste šumskog drveća
10.
Problem šumske ispaše u SR Hrvatskoj
1,1.
Određivanje komponenata ekoloških
faktora staništa koje su bitne za usklađeno
a interesa uzgoja divljači i interesa
šumarstva u SRH


12.
Pedološka istraživanja šumskih tala
Hrvatske sa izradom pedološke karte
u mjerilu 1:100.000
13.
Oprema za rad na temama r. broj 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
14.
Problem proširenja brzorastućih četinjača
na području Hrvatske
15.
Selekcija brzorastućih četinjača u
Hrvatskoj
16.
Sistematska komparativna ispitivanja
o klijavosti, energiji klijavosti i čistoći
sjemena, kao i norme za minimalno
dozvoljenu klijavost, minimalnu
energiju klijavosti i minimalnu
čistoću sjemena
17.
Ispitivanje vitaliteta sjemena Abies
sp. i Cedrus sp. metodom rasten ja
embriona u raznim uslovima okoline
18.
Ispitivanje mogućnosti i ispravnosti
upotrebe biokemijskih metoda za ispitivanje
vitaliteta sjemena vrsta kao
pod 17.
X