DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Međutim »Interplet« nije bio u mogućnosti
osigurati aranžman ovako velike i
zamašne akcije na oko 20.000 ha, pa je dogovoreno
da se nastavi s postepenim proširivanjem
uzgoja košaračke vrbe u šumskim,
gospodarstvima Čakovac i Delnice,
a potom već prema mogućnostima i uvjetima
i u ostalim šumskim gospodarstvima.


2. Stanje proizvodnje i realizacije plana
proizvodnje đrveta u godini 1963.
Na tri sjednice Upravnog odbora razmatrano
je stanje u proizvodnji rudnog i
taininsfcog drveta. Prema zaključku trebala
su oba Poslovna udruženja vršiti
ugovaranje, no to nije uspjelo radi visine
cijena rudnog drva i radi malih količina
ikoje još nisu bile ugovorene. Konačno je
dogovoreno da se šumska gospodarstva
povezu sa rudnicima i po mogućnosti zadovolje
potrebe rudnika s rudnim drvom,
što je u većini i uspjelo.


Napose su poduzete zajedničke akcije
za opskrbu »Raše« rudnim drvom četinjara
kod Privredne komore Slovenije i
osigurano je 50°/o količine iz Slovenije, a
5Ö°/o iz Hrvatske;.


U pogledu taninskog drveta a pošto je
Tvornica tanina u Sisku pristupila u članstvo
kako bi što više kooperirala sa proizvođačima
a jer je i proizvodnja taninskog
drveta u zadnjih god. oslabila, podsticana je
proizvodnja tog drva, osobito u, šumskom
gospodarstvu Sisak i Karlovac radi kestenovog,
a tod ostalih šumskih gospodarstava
radi hrastovog taninskog drveta.


(Radi koordinacija sječe i isporuke pilanskih
trupaca i radi izvršeni a plana za
izvoz i domaću potrebu, aktiviran je koordinacioni
odbor u kom su osim već pomanutih
članova ovog Udruženja i predstavnici
Republičkih sekretarijata za šumarstvo
i drvnu industriju.


U vezi izvozne robe s »Exportdrvom«
utvrđene su planske količine po vrsti
drveta i asortimanu, kao i »mjere koje će
osigurati minimalni program.


U vezi sa proizvodnjom robe iza domaće
potrebe održani su bazensiki sastanci
(19 sastanaka) sa predstavnicima šumskih
gospodarstava i kotarskih privrednih komora
radi pravodobne isporuke i asortimentacije,
opskrbe domaćeg tržišta i pravilnog
koriišćenja sirovine. Održana su i 3
seminara s poslovođama i manipulantima
(na pilanama i u šumi područja Šumskog
gospodarstva Gospić i Karlovac).


U svrhu ubrzanja po jedinih faza rada
u iskorišćavanju poduzete su akcije za


uvođenje prikladne mehanizacije i to sa
»Litostrojem« Ljubljana i »Colles« za
nabavu dizalica, a sa poduzećem »8. Mart«
u Vojniću radi izrade specijalnih šumskih
prikolica. Na održanih 5 demonstraicija
i sastanaka odlučeno je da se financijski
pomogne poduzeće »8. Mart« (Šumsko
gospodarstvo Karlovac, Ogulin, Gospić,
Kutina i Sisak) u cilju brže i dovoljne
količine opreme u ovoj djelatnosti.


Nadalje sastavljen je Ugovor s Fabrikom
celuloze u Banja Luci o isporuci sirovine
s područja Šumskih gospodarstava
Sisak, Karlovac, Kutina, Bjelovar, Nova
Gradiška, Slavonska Požega i Križevci. U
tu svrhu održana su 3 sastanka i pretresem
planovi, te mjere za izvršenje ugovara.
Uskom suradnjom i međusobnim dogovorima
uspješno su aktivirane članice
tako, da će boljom organizacijom u tehnološkom
procesu osigurati barem mindmalnu
količinu sirovina.


Sa tvornicama celuloze u Plaškom i
Zagrebu održana su 4 sastanka na kojima
je utvrđena suradnja i pronalažene su
mogućnosti isporuke celuloznog drva za
sadanje potrebe tvornica kao i orijentaciu
je prozvođača na zajedničku suradnju u
proširivanju sirovinske baze za perspektivni
razvoj s onim vrstama drveća koje
na odgovarajućim područjima daju brže i
veće prinose (topola, vrba, četinjače).


Biro Udruženja je s predstavnicima
Šumskih gospodarstava i tvornica šperploča
— »Mojica Brita« u Bjelovaru i »Rade
Šupić« u Rijeci, poveo akciju da se
trupci za ljuštenje i furnir prodaju samo
tvornicama šperploča. Pošto se pokazalo da
mnogi proizvođači iz svojih razloga to ne
čine. Na 4 sastanka kod proizvođača uspjelo
se otkloniti momentalne lokalne za»preke
1 usmjeriti isporuku trupaca za selo
van je.


Radi brže i efikasnije primjene mehanizacije
u šumskoj proizvodnji održani su
seminari u šumskim igosjpodarstvima:
Delnice, Nova Gradiška, Vinkovci, Osijek,
Gospić, Senj, Varaždin i Sisak, u zajednici
sa servisnom stanicom »Unioomerca«.
Cijela akcija je bila zapravo škola za rukovanje
i održavanje motorne pile, te načina
obaranja i prirezivanja stabala. Ova
se akcija ponavlja svake sezone, a servisna
stanica obilazi šumska gospodarstva
i vrši popravke na motornim pilama.


Provedena je i akcija da se što više
mehanizira faza izvoza i prevoza šumskih
sortimenata. U tu svrhu su izvršene demonstracije
s odgovarajućim prikolicama
ikoje izrađuje naše poduzeće »8. Mart«