DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 60     <-- 60 -->        PDF

1963. godine (Osijek, Čakovec, Bjelovar,
Varaždin, Sisak »Košutnjak« i Delnice),
kome je prisustvovao i prof. Dr. Vidafcović
sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu,
nakon opširne diskusije i prikaza o uzguju
vrba, zaključeno je:


1. Treba postaviti pokuse s raznim našim
i stranim vrbama u svrhu pronalaženja
najboljeg klona i tehničkog procesa
koji bi u našim uvjetima dao najbolje rezultate.
2. Poslove na tom istraživanju i uzgoju
vrba za celulozno drvo objedinit će Poslovno
udruženje uz suradnju Šumarskog
fakulteta u Zagrebu.
3. Pošto su za ovaj uzgoj zainteresirana
šumska gospodarstva: Čakovec, Osijek,
»Košutnjak« — Bilje, Slavonski Brod, Sisak,
Kutina i Nova Gradiška, komisijski
će ise obići terene i utvrditi najpovoljnije
uslove za uzgoj vrba, te napraviti plan
uzgoja vrba za celulozno drvo.
Prema rezultatima obilaska terena
šumskih gospodarstava sastavljen je plan
za godinu 1963., tako da će se prvi pokusi
vršiti u Čakovcu, a zatim u Osijeku, ddk
za ostala šumska gospodarstva treba još
proučiti vrste tla, visinu podzemne vode,
kao i vrste domaćih vrba koje bi odgovarale.


Biro udruženja je izradio u zajednici
sa Šumarskim fakultetom u Zagrebu i
Šumskim gospodarstvom u Čakovcu op>sežan
elaborat o uzgoju vrbe za celulozno
drvo za područje Čakovac. Na temelju
tog elaborata zatražen je zajam za pokusni
uzgoj vrba u iznosu od 18 milijuna dinara,
ikoji je i odobren, tako da šumsko
gospodarstvo učestvuje sa 203/o od odobrene
svote. Pokusi su zasnovani na 12
ha površine s domaćim klonovima (rožnicama)
i stafolasiqama starim 4 godine,
pronađenim u šumskom gospodarstvu Osijek
(6,500 kom.). U proljeće je zasađeno
svega 4,5 ha, jer nije bilo dovoljno selekcionog
materijala i kasno je odobren zajam.
Cijeli posao je izvršen pod kontrolom
Zavoda za đanđjrologifju i genetiku
Šumarskog fakulteta, koji vodi i sva potrebna
mjerenja i ispitivanja ovih pokusnih
nasada.


Na području šumskog gospodarstva Osijek
uzgajaju se domaće vrbe neustanovljenih
vrsta, ,koje su pokazale u 4 godine
vrlo dobar prirast; u visinu preko 9 m, a
prosječno u promjeru 7 cm. Na toj površini
odabrani su pojedini primjerci kao
najbolji, radi utvrđivanja vrste vrba i
svojstva klona. Osim ove površine postoji
i rasadnik vrba 1/2 iz kojih se izabiru naj


bolji primjerci i unose u depresije planta


ža topola.


U nastojanju da se proširi i ubrza uz


goj vrsta domaćih vrba u svrhu dobiva


nja kvalitetnog celuloznog đrveta, poja


vljuju se slijedeći problemi:


— neispitane vrste vrba u uzgoju plantaža
vrba i topola
— neispitan tehnološki proces uzgoja
vrba za celulozno drvo
— nedovoljna suradnja s naučno-istraživačkim
organizacijama i Šumarskim fakultetom
radi rješavanja problema iz 1.
i 2. tačke.
Poslovno- udruženje nastoji u suradnji


sa Šumarskim fakultetom da utvrdi:


a) Da li podaci iz literature o brzora


stućoj vrbi .SAG-56 vrijede i da li su


objektivni.


to) da poveća akcij´u oko uzgoja domaćih
izabranih vrsta vrba´ i time proširi
mogućnost uzgoja vrba na temelju naučno
istraživačkih rezultata dobivenih u zamlji
(Čakovac, Novi Sad) i van nje.


U tu svrhu je profesor Vidaković prilikom
posjeta inoizemstvu dbišao Dansku,
Švicarsku i Austriju, gdje je imao prilike
da se upozna s pokusima tih vrba i njihovim
rezultatima. Konstatirao je da vrste
vrba SAG-56, ili nisu originalne, ili
ne daju ni ove rezultate koje daju naše
selekcionarne vrbe. Prema tome i naši
prvi pokusi s tom vrboim su oprezni i na
maloj površini zasnovani, tako da ćemo
se orijentirati samo na domaće selekcionirane
vrbe.


O rezultatima- pokusnih nasada nije
moguće dati podatke, jer se rad obavljao
u proljeće i jesen 1963., što će se moći
istom u proljeće 1964. objelodaniti i proanalizirati.


b) u svrhu šireg uzgoja vrbe za košaraštvo


Udruženje je u dogovoru s »Interpletam
«. Udruženjem za pletarstvo povelo
aikciju da se i ovaj vid uzgoja proširi na
svim područjima gdje to donosi velike koristi,
a na tlima, koja se za rentabilnije
ne mogu. iskoristiti.


Na više sastanaka razmatrane su mogućnosti
uzgoja košara oke vrbe i interes
je bio priličan. Kako šumskim gospodarstvima
nije uzgoj vrba glavni posao, zahtijevala
su da ih pomogne »Interplet« u
tehnološkom procesu uzgoja, i to:


— u nabavi odgovarajućih klonova
— u financiranju većih nasada
— u osiguranju preuzimanja svih količina
vrbe u roku od 5 — 10 godina uz
određenu cijenu.