DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 59     <-- 59 -->        PDF

POSLOVNO UDRUŽENJE PRIVREDNIH ORGANIZACIJA*


Predstavnici 12 šumskih gospodarstava:
Sisak, Osijek, Slavonska ´Požega, Delnice,
Našice, Varaždin, Čakovec, Gospić, Bjelovar,
Karlovac, Kutina i Ogulin na svom
sastanku 8. X 1962. godine izabrali su »Inicijativni
odbor« za osnivanje Poslovnog
Udruženja s time da provede sve pripremne
radnje za njegovo osnivanje.


S danom 1. I 1963. započelo je poslova*
nje Poslovnog udruženja šumsko privrednih
organizacija u Zagrebu.


U Biro Udruženja privremeno su preuzeta
od sekcije za šumarstvo bivše Poljoprivredho-
šumarske Komore:


3 šumarska inžinjera


1 šumarski tehničar


1 administrator


1 daktilograf


1 čistačica — kurir — 7 radnika.


Prema Pravilima Poslovnog udruženja
najvažniji zadaci jesu:


— Zahvatanje problema korištenja velikih
.kompleksa do sada neiskorištenih površina
u šumarstvu, i angažiranje u tim
zajedničkim naporima naših instituta i
drugih naučnih institucija radi traženja
zajedničkog odgovarajućeg rješenja, s konačnim
ciljem aktivizatcije tih površina.
— Organiziranje akcija iz oblasti zaštite
šuma u vezi suzbijanja štetnika i biljnih
bolesti.
— Izrada i revizije šumsfco-privrednih
osnova, provođenje inventarizacija šuma
i utvrđivanje prirasta koristeći savremene
naučne metode.
— Analiziranje potreba šumske operative
za tipizacijom i unifikacijom mehanizacije
potrebne za razne šumske djelatnosti
i općenito unapređenje šumske proizvodnje.
— Organiziranje zajedničke akcije o
pitanjima ubrzanog povećanja drvnog fonda
i bržeg otklanjanja deficita naročito na
tehničkom i industrijskom drvetu.
— Koordinirano s drvnom industrijom
i izvoznicima drveta praćenje stanja na
domaćem i stranom tržištu s ciljem uspješnijeg
plasmana šumskih proizvoda.
— Usklađivanje zajedničkih problema
iz šumske i drvno industrijske proizvodnje
u cilju što racionalnijeg i ekonomičnijeg
koriste ja sirovine.
— Pružanje pomoći članovima Udruženja
kod pribavljanja zajmova i kredita.
— Zastupanje interesa poduzeća kod
privrednih sudova i ostalih državnih organa.
—´ Upoznavanje članova Udruženja s
aktuelnim problemima iz šumske proiizvodr
nje putem Biltena i drugih izdanja, kao i
vršenje ostalih poslova na zahtjev članova
Udruženja.


Na sjednici od 22. I 1963. godine, konstituiran
je Upravni odbor, čiji su članovi
svi opunomoćeni predstavnici članova
Udruženja.


Upravni odbor je osnovao ove komisije:
a) Komisija za zasnivanje i otkazivanje
radnog odnosa,
b) Komisija za izradu Pravilnika o raspodjeli
osobnih dohodaka,
c) Koordinacioni odbor Poslovnog udruženja
šumsko-privrednih organizacija i
Poslovno udruženje drvne industrije,
d) Komisija za izradu tema naučnoistraživačkog
rada,
e) Komisija za zaštitu šuma,
f) Komisija za građevinske radove u
šumarstvu,
g) Disciplinska komisija Biroa Udruženja,


h) Komisija za cijene,


i) Komisija za JUS.


U osnivanju Udruženja .sudjelovalo je
12 članova, a u godini 1963. pristupili su:
Šumsko gospodarstvo Senj, Gospić, Čakovec,
Zagreb, Podravska Slatina i Kutina,
Daruvar, Našice i Križevci. Zatim
Šumsko poljop. kombinat Koprivnica,
Šumsko gospodarstvo Zadar, »Semesadike
« — Mengeš Slovenija, Šumsko građevno
poduzeće »Radnik«, Zagreb, Tvornica
tanina u Sisku.
Time je broj koncem godine iznosio. 28
članova i to 24 šumska gospodarstva s
područja SR Hrvatske, Šumsko građevno
poduzeće »Radnik« iz Zagreba, »Exportdrvo
« — Zagreb, »Semesadike« Mengeš
SR Slovenija, Tvornica tanina Sisak.
Od važnijih pitanja kojima se bavilo u
1963. godini navodi se:


1. Akcija za uzgoj brzorastućlh vrba
a) tu .svrhu dobivanja celuloznog drveta


Šumsko gospodarstvo u Čakovcu, koje
se bavi već više godina uzgojem košaracke
vrbe i koje je osnovalo salikarij u kome
je uzgojeno oko 700 vrsta vrba iz
Poljske, predložilo je da se ispitaju neke
vrste vrba za uzgoj celuloznog drveta. Na
saistaniku Upravnog odbora od 19. III.


* Prema godišnjem izvještaju o poslovanju
Poslovnog udruženja za 1963. godinu.
525