DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Za utovar se upotrebljava i tzv. hidraulička
ruka HZP 4-61 (si. 15). Ugrađena je
na kamion. Nosivost je od 1000 do 2000 kg.
Pogon je hidraulični a vrši se preko motora
automobila.


m


-´JLg ^:


?
^I^^^^JO


**>*


SI. 14. Utovar duge robe na kamion
s poluprikolicom pomoću vitla TB


Ukratko rezimirajući rezultate stanja i
razvoja mehanizacije u CSSR može se
konstatirati slijedeće:


1. Mehanizaciji u šumarstvu posvećuje se
velika pažnja. U kratkom vremenskom
razdoblju postignuti rezultati i uspjesi u
izvlačenju drveta iz šume i u transportu
drveta.
2. Uspjesi mehanizacije postižu se:
a) fiksiranim planovima razvoja mehanizacije,
b) radom i rezultatima instituta za šumarstvo
i to stanica za mehanizaciju u Krtinama
i Oravskom Podzamku,
c) stalnoj vezi i uskoj suradnji naučnoi
straživačkih stanica sa operativom,
d) postojanjem posebne fabrike za izradu
opreme i priključnih strojeva za potrebe
šumarstva.


3. Za izvlačenje drveta upotrebljavaju se
slijedeća sredstva:
a) traktori točkaši opremljeni vitlom i
drugim odgovarajućim uređajima,
b) traktori gusjeničari opremljeni vitlom
i drugim uređajima,
c) samostalna vitla,
d) žicare raznog tipa.
Izvlačenje drveta riješeno je sa cea 60´Vo.


4. Transport drveta vrši se:
a) kamionima vlastite proizvodnje,
b) traktorima sa prikolicama,
c) šumskim željeznicama.


Transport drveta riješen je 100%.


5. Utovar i istovar drveta vrši se:
a) samostalnim dizalicama,
b) ugrađenim vitlima na kamione,
c) ugrađenim dizalicama na kamionima,
d) specijalnim utovarivačima.
Moramo istaći da smo prilikom boravka
u CSSR bili vanredno primljeni i da nam
je bila pružena maksimalna mogućnost


SI. 15. Utovar kamiona pomoću
hidrauličke ruke HZP4-61


uvida u mehanizaciju izvlačenja i transporta
kako na terenu tako i u naučnim i
drugim ustanovama.


Ing. Bogdan Dereta