DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 57     <-- 57 -->        PDF

i u novije vrijeme Tatra 138. U tabeli 6
dani su podaci i tehničke karakteristike za
pomenute automobile.


Kako je često u upotrebi i poluprikolica
DA-5 to se daju za nju podaci:


Automobilska prikolica DA-5 (si. 11)


Prikolica je namijenjena za prevoz dugačke
robe.


Nosivost prikolice je 5000 kg; težina 1870
kg; visina 2640 mm; širina 2300 mm; dužina
3240 mm. Srednji razmak kotača iznosi
1760 mm. Kočenje je zračno i ručno.


Prosječna udaljenost transporta teret->
nim automobilima na području Uprave državnih
šuma Žilina iznosila je 19 km, a na
području Banske Bistrice 16,5 km. Uprava
državnih šuma Banska Bistrica raspolaže
sa 200 kamiona ,a Zilina sa 163 kamiona.
Na si. 12 vidi se prevoz duge robe pomoću
teretnog automobila sa poluprikolicom.


SI. 11. Automobilska poluprikolica DA-5


UTOVAR I ISTOVAR


U šumarstvu je dugo vremena bio problem
utovara u željezničke vagone i kasnije
u teretne automobile i prikolice raznog
tipa. Danas se utovar znatno riješio
pomoću raznih dizalica i pomoćnih stroje


va. Istovar se lakše rješava zbog toga jer
se ili upotrebljavaju isti strojevi kao i za
utovar ili se on vrši ručno.


Jedno od dobrih rješenja utovara na teretne
automobile je ugrađeno vitlo TB


SI. 12. Prevoz duge robe pomoću teretnog
automobila sa poluprikolicom TD-5


(si. 13). Primjena ovog vitla znatno rješava
problem ručnog utovara. Montira se na
vozilo. Težina vitla je 330 kg. Vitlo ima
dva doboša. Vučna sila na jednom užetu
iznosi 700 kg. Dužina užeta je 40 m, što
potpuno zadovoljava. Na si. 14 prikazan je
način utovara pomoću ovog vitla.


SI. 13. Kamionsko vitlo TB