DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Žicara tipa VLu


SI. 8. Upotreba potpore RVS za
uskladišten je trupaca


način ne oštećuje se tlo i biljni korov. Također
se ne oštećuju ni odrasla stabla jer
trasa žicare prolazi prosjekom (si. 9).


Prema nosivosti i funkciji dijele se žica


re na:


a) žicare lakog tipa VLu 4


b) žicare srednjeg tipa VLu 8


c) žicare teškog tipa DPLu 2-2000


d) gravitacijske žicare tipa Valtelina


Žicare lakog tipa VLu 4 dijele se prema
načinu iznošenja drvnih sortimenata tj.
prema tome kako je drvo ovješeno na žicari.
Tako imamo:


1. horizontalno ovješeno drvo VLu
2. poluovješeno VLn
3. okomito ovješeno VLs
4. žicara za ravnice VLr
SI. 9. Izvlačenje drveta pomoću žicare —
horizontalno ovješeno drvo


Ova žicara se upotrebljava za otpremu
drveta niz pad i to veći od 20%. Horizontalni
položaj drveta dozvoljava prenos dugih
sortimenata pri razmjerno maloj visini
nosivog užeta. Najekonomičnija udaljenost
privlačenja za drvo četinjača iznosi
200 do 270 m, a za drvo listača 200 do 300


m. Dnevni učinak kod drva četinjač.a iznosi
15 do 17 m3, a kod drva listača 12 do
15 m3. Maksimalni učinak kod četinjača
može da dosegne i do 50 m3. Kao pogonski
stroj upotrebljava se vitlo JNSU-10.
Žicara tipa VLn


Ova žicara izvlači drvo poluovješeno tj.
samo na jednom kraju zavezano dok se
drugi kraj kreće po zemlji. Upotrebljava
se za transport uz nagib. Preppruča se za
veći pad od 25%. Najekonomičnija udaljenost
privlačenja za drvo četinjača iznosi
120 do 170 m, a za drvo listača 120 do 180


m. Dnevni učinak kreće se za četinjače od
17 do 20 m3. Pogonski stroj je vitlo tipa
JNSU-10 ili za teže drvo vitlo tipa JNSU20.
Žicara tipa VLs


Žicara ovog tipa primjenjuje se za
transport drveta niz pad. Preporuča se za
pad veći od 40l!,/o. Drvo se veže za sistem
kolotura na jednom kraju, a drugi kraj visi
okomito. Zbog toga se upotrebljava za
trupce veličine 6 m. Pomoću ove žicare
može se drvo transportirati i uz pad.


Žicara tipa VLr


Upotreba ove žicare je u blago nagnutim
terenima i ravnim terenima. Najekonomičnija
udaljenost transporta kreće se
od 130 do 200 m. Dnevni učinak iznosi prosječno
17 do 20 m3.


Žicara tipa VLu 8


Ova žicara spada u srednji tip jer je nosivost
nešto veća nego kod naprijed opisanih
žicara. Upotrebljava.se u planinskim
terenima gdje je rijetka mreža putova.
Maksimalna dužina iznosi 1200 m. Kao
pogonski stroj upotrebljava se vitlo tipa
DNSU-30 sa dva doboša.


Žicara tipa DOPLu 2-2000


Žicara ovog tipa ima nosivost do 2000 kg
pa prema tome spada u žicare teškog tipa.
Upotrebljava se u područjima gdje se ne
mogu graditi sekundarne ceste. Duljina
transporta je do 2000 m. Ekonomična je
tamo gdje je moguća koncentracija drveta
do 400 ma.