DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Navodimo primjer o stanju šumskih saobraćajnica
i njihovoj izgradnji na podruju
Uprave državnih šuma 2 i 1 i n a.


Površina šuma iznosi 420.000 ha


Sječa u 1964 .godini 1,010.000 m3


U 1961. godini izgrađeno je 118 km raznih
saobraćaj nica.
U 1962 .godini izgrađeno je 239 km raznih
saobraćaj nica.
U 1963. godini izgrađeno je 270 km raznih
saobraćajnica.


. ´ .;
SI. 4. Izgrađena zemljana cesta pomoću
traktora gusjeničara


Od ukupno izgrađenih 270 km raznih


putova u 1963. godini otpada na:
tvrde ceste 40 km
meke ceste 33 km
»svažnice« 197 km


Pod »svažnicama« smatraju se putovi i
vlake izgrađene pomoću traktora gusjeničara
a osigurane odvodnim kanalima i
drenažama učinjenim od materijala koji
se nalazi na licu mjesta.


Radi orijentacije o cijenama koštanja
pojedinih vrsta cesta iznosimo slijedeće
podatke koji se odnose na cijenu po 1 km:


Meke ceste 75.430 Kčs
Tvrde ceste 480.000 Kčs
Svažnice novoizgrađene 31.377 Kčs
rekonstruirane 12.521 Kčs


Pretvaranje postojećih svažnica u tvrde
ceste nasipanjem kamenja iznosi po 1 km


49.440 Kčs.
Postavljanje asfalta na postojeću staru
cestu iznosi po 1 km 60.000 Kčs.
Pod cijenom za 1 km izgrađene tvrde ceste
razumijeva se i izgradnja pomoćnih
stovarišta uz cestu.


TRAKTORI


Traktori nalaze sve veću primjenu u
šumskoj proizvodnji. Naročito dobru primjenu
su našli kod izvlačenja drveta od
panja do šumskog stovarišta.


Traktore dijelimo na točkaše, gusjeničare
i polugusjeničare. Točkaši imaju manju
vučnu silu, veći specifični pritisak na tlo,
relativno veliku brzinu, manevarsku sposobnost
i veliku mogućnost agregatiranja.
Traktori gusjeničari imaju veliku vučnu
silu, mali specifični pritisak na tlo, malu
brzinu i manju mogućnost agregatiranja.
Traktori polugusjeničari su u stvari prerađeni
točkaši i upotrebljavaju se u specijalnim
prilikama.


Upotrebu traktora u šumarstvu omogućilo
je i znatno proširilo njegovu primjenu
ugrađeno vitlo.


Mehanizacija privlačenja drveta u ČSSR
veoma se brzo razvijala. Navodimo primjer
Uprave državnih šuma Žilina iz koga
se vidi konstantni i dosta brzi razvoj ovog


načina rada:
1956 1957 1958 1959 1960 1961
15,4 18,9 26,7 36,6 46,0 49,4
196254,5
1963
59,5
1964 godine
68,3 Vo


U ovoj mehanizaciji znatnu ulogu imaju
traktori uz žicare.


Pomenuta Uprava raspolaže´ sa 142 traktora
gusjeničara i 104 traktora točkaša.
Osim pomenutih traktora Uprava ima i 31
traktor opremljen buldozerskom daskom
za radove na izgradnji putova.


Godišnji učinak traktora iznosi oko 3.000
m3. Dnevni prosječni učinak kreće se od
15 do 17 m3. Prosječna udaljenost za traktore
točkaše iznosi oko 1320 m, a za traktore
gusjeničare 955 m.


Radi poređenja navodimo i podatke za
Upravu državnih šuma Banska Bistrica.


Izvlačenje drveta traktorima gusjeničarima
iznosilo je godišnje 3217 m3 na prosječnoj
relaciji od 1149 m, a traktora točkaša
2538 m3 na relaciji od 1068 m.


Traktori nisu bili maksimalno iskorišćeni
zbog kvarova, vremenskih prilika i slično.
Procenat iskorišćenja iznosio je:


Banska Bistrica Zilina
Traktori točkaši 67,5ia/o 64"Vo
Traktori gusjeničari 64,0iri/o 58,8%>
Ovdje se računalo da je 304 radna dana


lOOVo.


U stručnoj literaturi i šumarskoj praksi
u ČSR upotrebljavaju se dva termina za
iznošenje drveta iz šume do pomoćnih stovarišta.
Premještanje drveta od panja do
saobraćajnice nazivaju »vyklizovani« —