DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 47     <-- 47 -->        PDF

MEHANIZACIJA IZVLAČENJA I TRANSPORTA DRVETA U CSSR


Institut za šumarska istraživanja Zagreb


Bez boljeg i bržega uvođenja napredne
tehnike i novih tehnoloških i proizvodnih
postupaka ne možemo održati korak s razvojem
cjelokupne privrede. Šumarstvo
mora postupno odbacivati zastarjele forme
rada i zamijeniti ih s novim i naprednijim
formama.


Problemu uvođenja mehanizacije u šumskoj
proizvodnji moramo prići i zbog praktične
potrebe. Ne možemo se više oslanjati
na jeftinu radnu snagu jer nagli razvoj
industrije pruža povoljnije uslove rada i
povlači radnike iz napornog i teškog ručnog
rada u šumi.


Čehoslovačka je razvijena industrijska
zemlja, koja je brže i jače osjetila manjak
radne snage u šumi i razvoj mehanizacije
je tekao i teče brže nego kod nas iako zapravo
početak pada u isto vrijeme tj. nakon
svršetka rata.


Razvoju mehanizacije u CSRR doprinijela
je i jače razvijena naučno istraživačka
služba usko povezana s šumsko proizvodnim
organizacijama. U CSSR postoje
dva šumarska instituta (Zbraslav-Strnadi
i Banska Bistrica) i svaki od njih ima zasebne
kompletno opremljene stanice za
mehanizaciju u šumarstvu (Krtine i Oravski
Podzamok). Svaka od ovih stanica ima
preko 30 zaposlenih stručnih radnika s
potpuno opremljenim laboratorijima i mehaničkim
radionicama.


Kao primjer razvoja mehanizacije navodimo
brojčano stanje nekih strojeva i vozila
u Upravi državnih šuma u Banskoj
Bistrici:


Motorne pile 590 komada


Traktori 274 komada


Teretni automobili 200 komada


Zicare 50 komada


Ova uprava ima 385.000 ha pod šumom.


Pošto se sve više produbljuju odnosi između
naših zemalja i naša trgovačka mreža
nabavlja strojeve i vozila iz ČSSR za
potrebe šumarstva, to iznosimo prikaz vrsta
strojeva i vozila koji se upotrebljavaju
za izvlačenje i transport drveta. Osim toga
dajemo i pregled stanja šuma i vrsta drveća
i načina izgradnje šumskih putova i
cesta, kao preduslova za uspješnu mehanizaciju.


STANJE ŠUMA U ČSSR


Čehoslovačka spada u zemlje sa dosta
razvijenim šumarstvom. Iskazano u procentima
iznosi pošumljenost 33,5la/o. Ukupna
površina šuma iznosi 4,285.000 ha. Od


te površine otpada na četinare 2,862.000 ha
ili 67°/o, a na lišćare 1,423.000 ha ili 33»/o.


Od četinara zastupljene su slijedeće vrste:
smreka 2,001.000 ha (46.7´°/.))
bor 596.000 ha (13,93/o)
jela 202.000 ha (4,7,0/o)
ariš 58.000 ha (1,4´Vo)
ostale vrste 5.000 ha (0,P/o)


2,862.000 ha (66,8»/o)


Od lišćara zastupljene su slijedeće vrste:
bukva 665.000 ha (15,5B/u)
hrast 320.000 ha (7,5´»/o)
grab 135.000 ha (3,2%)
breza 66.000 ha (l,5»/o)
joha 45.000 ha (l,l»/o)
javor, jasen i brijest 53,000 ha (l,2°/o
ostali lišćari 139.00 ha (3,2,0/o)


1,423.000 ha (33,2´»/o


Na jednog stanovnika otpada 0,31 ha šume.


Godišnji etat iznosi


četinari 8,359.000 m3 ili 75a/o


lišćari 2,850.000 m3 ili 25´°/o


Uprava i gospodarenje šumama vrši se
preko uprava državnih šuma. Granice područja
državnih uprava poklapaju se sa
političkom podjelom ČSSR u srezove kojih
ima 10.


Uprava državnih šuma organizacijski se
dijeli na šumarije, šumske revire i lugarske
srezove.


IZVLAČENJE DRVETA


Izvozne saobraćajnice


Iznošenje drveta iz šume ne može se zamisliti
bez dobre mreže izvoznih i odvoznih
putova. Mreža izvoznih putova i cesta
dijeli se u primarnu i sekundarnu mrežu.


. Primarna mreža sastoji se najvećim dijelom
od čvrstih putova i cesta, koje treba
da posluže za brzi i sigurni prevoz drveta
na veće udaljenosti. Izgradnja ovih saobraćajnica
spada u tzv. investicijsku izgradnju.


Sekundarnu mrežu saobraćaj nica čine
putovi i ceste, koje služe za prevoz drveta
na manje udaljenosti, prodiru dublje u šumu
i grade se jeftinijim sredstvima. Obično
su to označene ili nešto dotjerane vlake
ili su to izgrađene meke ceste. Sekundarne
saobraćajnice ne samo da se grade