DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 30     <-- 30 -->        PDF

ODREĐIVANJE SREDNJE DALJINE PRIJENOSA
KOD CENTRALNOG PRIVLAČENJA POMOĆU TEŽIŠTA


Ing. NINOSLAV LOVRIC


Pretpostavimo da treba odrediti srednju daljinu privlačenja kod prijenosa
drvne mase jednoliko raspoređene na horizontalnoj površini (F) (si. I,). Prijenos
drvne mase, odnosno privlačenje vrši se centralno u pravcima s pojedinih
tačaka površine (F) do tačke (O) a na odgovarajućim udaljenostima (r).


SI. 1.


U tom slučaju pođ sirednjom daljinom prijenosa, odnosno srednjom udaljenosti
smatrat ćemo takovu prosječnu daljinu (S0), koja zamjenjuje pojedine
udaljenosti (r) od svih tabaka površine (F) do tačke (O), a određena je jednadžbom
:


x d F


S.T-T— 0)


Brojnik predočuje polarni moment spomenute površine s obzirom na tačku
(O).* Ovako definirana srednja daljina (S0) uobičava se u praksi zamijeniti
daljinom (Sr0), tj. udaljenošću od težišta površine (F) do tačke (O) (si. 1).


U ovom izlaganju analizirat ćemo određivanje srednje daljine prijenosa
primjenom spomenute zamjene. Pored te metode prikazat će se još jedan
drugi način izračunavanja srednje daljine pomoću težišta, jer prvi način daje
u nekim slučajevima pogrešne rezultate ili uopće nije primjenljiv.


* N. Lovrić: Srednja daljina i obračun troškova) transporta. Š. L» 1954. str. 301-316.