DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Početak
podmlađivanja
Nema ni početka ni -kraja
podmlađivanju. Ono se obavlja
neprekidno, trajno i
svugdje
Započinje našim planom, našom
voljom, slobodnim stvaranjem
središta novih podmladnih
jezgra, a u okviru planirane
transportne granice.
Uzgojni
postupci
Na jednoj te istoj površini
vrše se istovremeno svi potrebni
uzgojni postupci. (U
koliko se uopće provode radi
podizanja kvaliteta).
Podmlačuvanje, čišćenje (negativna
selekcija), proredi van je
(pozitivna selekcija) vremenski
su i prostorno potpuno odvojeni.
Ali budući se radi na manjim
površinama oni se nalaze
u smjesi raznih stadija i faza.
Planiranje
uzgojnih
radova
Jednostavno (u koliko seopće ti radovi planiraju).
u-Veoma komplikovano planiranje,
jer zahtijeva naročito detaljan
studij s obzirom na stanje,
postavljanje uzgojnih ciljeva
i označavanje mjera koje
će dovesti do postavljenog cilja.
Minimum
površine
Može se uspješno gospodariti
već na površini od 0,5
do 1 ha.
Može se uspješno uspostaviti i
gospodariti na površini od 5 do
20 ha.


Na temelju ovoga prikaza, možemo zaključiti slijedeće: Skupinasto-postupično
gospodarenje (Femelšlag) može se sa uspjehom provoditi u slijedećim
slučajevima:


— U vrlo nejednolikim sastojinama, koje nemaju oblik ni jednodobnih
a ni strukturu prebornih sastojina, već predstavljaju neki prelazni oblik.
— U raznoličnoj sastojim, u kojoj ima stabala iz panja i iz sjemena, naročito
ako je panjača bukova a sjemenjača jelova (tip ličkih boljih mezofilnih
šikara).
U degradiranim sastojinama, koje želimo poboljšati unošenjem drugih vrsta
(očetinjavanje).


— U sastojinama potpuno neurednog prebornog oblika.
— Jednom riječju, svuda gdje želimo sa pojedinim dijelovima sastojine
individualno gospodariti (mozaik gospodarenja).


— U čistim bukovim sastojinama ,koje želimo očetinavanjem prevesti u
oblik mješovite šume bukve i jele.
Budući, kod nas u Lici, postoje mnoge sastojine za koje se unaprijed može
tvrditi, da treba tu gospodariti na način skupinasto-postupnog gospodarenja,
smatramo da je došlo vrijeme da se tom radu pristupi planski i sa mnogo ozbiljnosti,
kako odmah kod prvih pokušaja ne bi došlo do ozbiljnih i krupnih
promašaja.


LITERATURA:


»Seminar o gajenju šurna putem FerneJslaga« Bgd. 1958. god.


J. Šafar »Uzgajanje suma« Zagreb 1963, god.
Razne gospodarske osnove Šumskog gospodarstva Gospić.
Zapisi sa seminara o Femelšlagu iz Karlovca 1964. god.