DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Dua osnovna principa gospodarenja


Prvi, osnovni princip gospodarenja glasi: »Gospodarenje u šumama mora
se prilagoditi stanisnim i ekološkim uvjetima.«


Stanišni uvjeti su od velikog značaja za gospodarenje konkretnim objektom
jer su oni osnovni potencijal produkcije. Na te uvjete nemože se, u kratkom
roku, značajnije utjecati, a baš taj potencijal, do sada u pravilu nedovoljno
korišten, (prema nekim procjenama ispod 50%), osnov je šumske proizvodnje.


Sastojinski pak potencijal, funkcionalno vezan za stanište i klimu, derivat
je stanišnog potencijala. Zadatak gospodarenja šumama jest; da se maksimalno
usklade djelovanja stanišnog i sastojinskog potencijala, a to je u dosadanjim
metodama gospodarenja, nedovoljno učinjeno.


Greške većine dosadanjih načina gospodarenja u šumama, sastoji se u
tome što se je gospodarilo na velikim površinama jednoliko i na taj način
dovodilo do šablone u gospodarenju a s tim u vezi do velikih ekonomskobioloških
gubitaka, iskorištavajući nedovoljno postojeći stanišno-sastojinski
proizvodni potencijal. Prilike u našim šumama toliko su mozaične, od mjesta
do mjesta različite, da se ni jedna poznata šablona za gospodarenje šumama ne
smije i ne može upotrebljavati jer će na mnogim mjestima dovesti do nedovoljnog
korištenja postojećih potencijala, a s tim u vezi do gubitaka na drvnoj
masi i kvaliteti te mase, drugim riječima do ekonomskih gubitaka.


Sitoga je nužno potrebno analizirati stanišno-sastojinski potencijal, od
mjesta do mjesta, analizom tekućeg i prosječnog prirasta vrijednosti te drvne
mase. Na taj način moći ćemo »pronaći« dobra i loša »mjesta« našeg područja
i moći ćemo postaviti tačnije dijagnoze stanja sastojine i njenih razvojnih
tendencija.


Dosadanje gospodarenje golim, kao i oplodnim sječama na velikim površinama,
ne dovode do željenog cilja jer prekidaju tok produkcije drvne mase
kroz kraći ili dulji vremenski period, a budući da šablonski jednolikim zahvatima,
pokrivaju dobra i loša »mjesta« produkcije dovode do gubitaka uslijed
nedovoljnog korištenja stanišno-sastojinskog potencijala.


Drugi princip modernog gospodarenja šumama jest shvatanje, da šuma
nije produkt određene proizvodnje nastale u prostoru i vremenu i da kao takav
predstavlja objekt za žetvu, odnosno sječu, već shvatanje, da je šuma, kao
takva, sredstvo proizvodnje i prema tome mora trajno postojati. Savremeno
gospodarenje ne poznaje »za sječu zrelu sastojinu« već samo » za sječu zrela
stabla«. Isto tako, savremeno gospodarenje ne stavlja u centar svojih nastojanja
sječu (žetvu) i po´šumljavanje (obnovu) već njegu sastojina, koja mora da poboljlša
kvalitet drvne mase, poveća produkciju uz istovremeno racionalno iskorištavanje
postojećeg drvnog fonda.


Funkcije šume i njihovo karakterističko značenje za pojedinemetode gospodarenja


Suma ima mnogo funkcija, od kojih su najglavnije:


Funkcija obnove (šifra br. 1)


Funkcija njege (šifra br. 2)


Funkcija strukture (šifra br. 3)


Funkcija iskorištavanja (šifra br. 4)


Funkcija zaštite (šifra br. 5)