DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Svrha ovog prikaza nije da detaljno analizira odnose između ove dvije
proizvodne koncepcije, koje će se morati, kao i svugdje tako i kod nas, razvijati
paralelno sa gospodarenjem u prirodnim šumama, već da kaže nekoliko riječi


o novim metodama gospodarenja u prirodnim šumama.
Cilj gospodarenja šumama kao ekonomska kategorija


Interesantno je ovdje napomenuti, da zadnjih stotinu godina proklamirani
cilj gospodarenja šumama nije promijenio svoj značaj.
Evo nekoliko primjera:


U dokumentu: »Statistički opis uprave i gospodarenja šumah Otočke Imovne
Općine iz 1879. godine piše: ... s druge strane da omogući unovčenje preostale
drvne gromade što veći dohodak u svrhu namirenja vlastitih troškova i stvaranje
koristonosnih investicijah ...«


U gospodarskoj osnovi za šumariju Brlog iz godine 1911. doslovce piše
ovaJko: »Svrha ove osnove jest, da se u buduće skupocjene u valjanom sklopui smijesi sastojine gaje, koje će najveći i ujedno naskupocjeniji prirast na drvnoj
gromadi sa vrlo povoljnim iznosom osigurati...«


U Gospodarskoj osnovi za šumsku upravu Otočac iz godine 1933. piše
ovako: »Zadatak je ovih šuma da produciraju što vrednije Sortimente za potrebe
drvne industrije i exportne trgovine ... «


I najzad, u našim današnjim gospodarskim osnovama, iz godina 1960. do
1964. kao cilj gospodarenja navodi se: »Glavni je cilj gospodarenje u ovoj gospodarskoj
jedinici, da se poluče što veći i vredniji prinosi.«


Iskorišćavanje prihoda u najbližoj budućnosti treba da bazira na sadašnjem
stanju i prihodnoj sposobnosti šuma uz nastojanja da se podigne njihovkvalitet iskorištavanjem u prvom redu bolesnog i lošeg materijala i time stvore
potrebni preduvjeti za povećanje kvalitativnog i kvantitativnog prirasta«.


Kako iz citiranog razabiremo, već skoro sto godina cilj proizvodnje u šumama
jasno je formuliran i deklariran, ali putovi, koji bi imali dovesti do
toga cilja nejasni su, nesigurni i, često međusobno kontradiktorni.


Razlog tome jest, nedovoljno poznavanje osnovnih prirodnih zakona o dinamici
razvitka šuma kao i netačna dijagnoza stanja i razvojnih tendenca
šume u svim njenim oblicima i fazama. To je posljedica prihvatanja izmišljenih
zakona o razvitku šuma, koji su nastali na osnovama starijih istraživanja,
na vještački podignutim monokulturama i dovele do šablonskog tretiranja
sastojina pa su naročito u šumama brdskih krajeva, nanijele velikih
šteta.


Naš je put drugačiji.


Mi moramo prići novim putovima tehnike rada, na temelju konkretnih
analiza svakog pojedinog objekta. Tek, na temelju takvih analiza, koje daju
odgovore na sva pitanja iz područja biologije i ekonomike sastojina, možemo
dospjeti do pravih principa o gospodarenju konkretnom šumom. Ovdje se baš
radi o takvoj tehnici rada, koja najbrže dovodi do postavljenog cilja. Ta nova
tehnologija ima za bazu dvije fundamentalne nauke, biologiju i ekonomiku i
samo detaljnom analizom tih dviju komponenata, dolazimo do .osnovnih principa
gospodarenja.