DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 22     <-- 22 -->        PDF

gospodarstvo, koje ima pod sobom dio istog lovišta, u istom planinskom masivu,
ne progoni tu divljač.


Uzevši u obzir sve izloženo, imajući u vidu da je zajednica dala lovnoj
proizvodnji privredni značaj, da je divljač općedruštvena imovina, da su regije
i komune izvanredno interesirane za promicanje općeg turizma uz pomoć
lovnog turizma, nadalje da će novi Zakon o lovu obavezno tražiti od lovnih
ovlaštenika da lovištem gospodare samo na bazi odobrenih uređajnih elaborata
lovišta, te da će po novim propisima i za vlasnike i posjednike šumskih
kutlura, plantaža i sastojina važiti obaveza poduzimanja mjera zaštite protiv
šteta od divljači, potrebno je da predstavnici šumske proizvodnje u svojim
šumskim lovištima na vrijeme poduzmu korake da budu dorasli novoj situaciji.
Uz gore istaknute momente predstavnike šumske proizvodnje sile na to
razvoj potreba nacionalne industrije u drvnoj sirovini i proizvodne mogućnosti
šuma, čijim gospodarenjem mora šumska proizvodnja nastojati uravnotežiti
nacionalni bilans drvne, sirovine.


Kao osnovne prethodne mjere bilo bi potrebno:


1. Naučnim ustanovama koje se bave problemom uzgoja, zaštite i korišćenja
divljači osigurati dovoljna sredstva za opširno vršenje pokusa i mjera
protiv šteta od divljači biološkim, kemijskim i mehaničkim sredstvima.
2. Pristupiti izradi uređajnih elaborata za područna lovišta šumskih gospodarstava,
najbolje po jednoj centralnoj organizaciji ili barem pod njezinim
izravnim rukovodstvom, kako bi se ujednačenoišću doktrina i metoda dobilo
jednakomjerno vrijedne rezultate za cijelo područja SR Hrvatske.
3. Do stupanja na snagu novih propisa o mjerama zaštite protiv šteta od
divljači početi primjenom makar domaćih repelenata u najjače ugroženim
važnim zonama širenja areala četinjača.
4. Do stupanja na snagu novih propisa i novih uređajnih elaborata uspostaviti
na području pojedinih većih lovišta, koja se nalaze pod upravom nekoliko
šumskih gospodarstava, kolaboraciju u smislu izjednačenja intenziteta
mjera uzgoja i korišćenja divljači. U područjima u kojima se pristupa pooštrenom
odstrelu jelenske divljači dokinuti svaki redukcijski odstrel muških grla.
Radikalnije djelovanje na sniženje fonda divljači ima eliminiranje spolno zrelih
ženki — nosioca prirasta. Uništavanjem muških grla uništava se znatne
nacionalne vrijednosti, koje su ostvarene skupim investicijama, štetama na
šumskim mladićima i sastojinama.
5. Predah, koji je priroda stvorila radikalnim uništavanjem populacije srna
u Hrvatskoj, treba šumska proizvodnja do maksimuma iskoristiti za širenje
areala četinjača. Nestankom srna skinuta je sa dnevnog reda i akutnost problema
njihovih šteta na podmladku četinjača.