DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 21     <-- 21 -->        PDF

odraslih sastojina ili 11,00 DM po 1.000 stabala u mladićima i kulturama. Te
zemlje su pred nama u prednosti što svoja dobra kemijska zaštitna sredstva
ne moraju kupovati za skupe devize kako je to slučaj kod nas.


Osim osamljenih pojedinačnih slučajeva, kod nas se ne vrše mjere zaštite
šumskih kultura, plantaža i sastojina protiv šteta od divljači. Pojedina šumska
gospodarstva nabavljaju vlasnicima poljoprivrednih kultura u svojem lovištu
repelente naše proizvodnje. Pokusi vršeni po Zavodu za zaštitu šuma
Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog
fakulteta u Zagrebu ili po nekim šumarijama, nisu do sada imah veći opseg,
a slijedom toga nisu mogli uroditi ni nekim uvjerljivim rezultatima. Financijska
sredstva kojima su ti pokusi vršeni bila su odviše malena, važnost cilja
koji se tima pokusima želi postići, imperativno traži da se za takve radove
osigura daleko veća sredstva. Ohrabruju i pružaju dobar putokaz prilično dobri
početni uspjesi, postignuti na području Šumskog gospodarstva u Našicama primjenom
uvoznih repelenata. Potpunosti radi treba napomenuti i lijepe početne
rezultate, koje je primjenom uvoznih i domaćih repelenata postigao Lovni odsjek
Instituta za gozdno in lesno gospodarstvo u Ljubljani. Na području Lovnošumskog
gospodarstva »Jelen« u Bilju postavljeno je težište mjera i pokusa
na plošnu i individualnu zaštitu listača ubrzanog rasta. Primjenom mehaničkih
sredstava domaće proizvodnje postignuti su kod ograđivanja potpuni, a
kod individualne zaštite, sredstvima vlastite proizvodnje gospodarstva, vrlo
zadovoljavajući rezultati. U referatu »Analiza ekonomskog stanja šumarstva i
proizvodnog potencijala šumskog fonda« navedeno je da su troškovi osnivanja
plantaža 300.000 din/ha, a troškovi njege i zaštite 10.000 din/ha! Te nam brojke
prilično jasno pokazuju da su mjere zaštite protiv šteta od divljači kod nas još
skoro potpuno zanemarene. Ako se uzane u obzir da će se divljač i dalje morati
podržavati i lovnu proizvodnju vršiti, makar u reduciranom opsegu, a upoređeno
sa odnosima zaštite protiv šteta od divljači u susjednim zapadnim zemljama,
dobiva se utisak da šumska proizvodnja kod nas vodi, u pogledu mjera
zaštite protiv šteta od divljači, politiku »ekonomskog minimuma«.


Tu je potrebno uvažiti i niz objektivnih momenata, među kojima, uz dosadanje
traženje ravnopravnog tretiranja šumske privrede sa ostalim vidovima
privrede, treba uvažiti i blokirane cijene nizu sortimenata, za koje se šumska
proizvodnja tek bori da budu dozvoljene kao ekonomske. No moramo objektivno
uočiti i niz slabosti među kojima u velikoj mjeri djeluje nedovoljno
intenzivno i prekasno vršenje mjere njege mladih sastojina. Zatim propusti
kod obnove sastojina, izbora mjesta za plantaže i pojedine vrste drveta, nevođenje
računa o optimalnim veličinama pošumljavanih ili kultiviranih površina,
njihovom smještaju s obzirom na blizinu jakih populacija divljači i si.
Ekonomski hendikep predstavlja okolnost da velik dio lovišta šumskih gospodarstava
nije ni bonitiran niti je određen makar statični ekonomski kapacitet
lovišta, a kamo li da su izrađeni uređajni elaborati. Ukoliko su bonitiranja
vršena, nisu vršena po jedinstvenoj metodi, pa manjkaju komparativne mogućnosti
za usklađenje optimalnih visina populacija i si. U takvoj situaciji
šumska gospodarstva nisu u stanju odrediti da li su štete od divljači posljedica
previsokih populacija, propuštanja vršenja mjera zaštite protiv šteta ili
posljedica nekoordiniranosti mjera´ lovne proizvodnje među susjednim gospodarstvima.
Neekonomske i nesuvremene su pojave da jedno šumsko gospodarstvo
hametice odstreljuje jelensku i srneću divljač zbog šteta, a susjedno