DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 19     <-- 19 -->        PDF

za njezino preživanje i konačnu probavu; za premještanje od mjesta zaklona
do izvora brane; te za odmor i san. Podvrgavajući se nagonskom porivu ispunjavanja
pojedinih odsjeka dnevnog ritma određenim akcijama, počinje divljač
uzimati neprirodne vrste hrane u neprirodnim razmacima i si. U toj pojavi
nalazi Bubenik uzroke gulenju kore stabala usprkos osiguranih^ koncentriranih
prehrambenih tvari u dodatnoj prehrani, kojoj je u cijelosti osigurana, pa čak
i premašena dnevna potreba na kalorijama.


Bubenik, Rieck, Hennig, Nečas, Eiberle složni su u nazoru
da je potrebna radikalna revizija metoda i načina uzgoja slobodne divljači u
slobodnom lovištu. Na prvo mjesto postavljaju potrebu osiguranja dovoljnih
količina prikladne prirodne hrane. Visina populacije divljači mora biti primjerena
tim količinama hrane maksimalno u visini svojeg biotskog kapaciteta.
Taj kapacitet treba u pravilu zbog zaštite interesa šumske i poljoprivredne
proizvodnje sniziti na visinu ekonomskog kapaciteta.


Bubenik upozorava na potrebu što bržeg i potpunijeg napuštanja dosadanjeg
t. zv. statičkog načina uzgoja divljači. Po tome načinu su uzgajači težih
da u datoj životnoj sredini stvore i trajno u maksimalno dozvoljenom broju
održavaju populaciju divljači nepromijenjenu, a u cilju dobivanja po mogućnosti
što ujednačenijih prihoda od divljači po kvaliteti, broju i vrstama.


Dostignuća nauke u biocenozama pokazala su da u prirodi ne postoje konstantni
uvjeti životne sredine i da se prirodna ravnoteža u životnoj zajednici
postizava i održava samo neprekidnim variranjem u djelovanju svih aktivnih
faktora životne sredine. Periodične promjene visine populacije divljači su neizbježne
i po Perelešin U stoje u izravnoj vezi sa jačanjem ih slabljenjem
djelovanja faktora ograničavanja životne sredine. To djelovanje vrhuni u
iznenadnom slomu populacije, a taj slom treba smatrati obrambenom reakcijom
životne sredine, koja se povremeno mora »odmoriti« od štetnog djelovanja
previsokih populacija, kako bi nakon određene duljine odmora pripadnicima
iste, ali već regenerirane populacije, ponovno mogla osigurati najpovoljnije
uvjete života.


Uzgajivač može poduzimanjem raznih preventivnih i pomoćnih mjera odložiti
vrhunjenje djelovanja faktora ograničavanja, ali ne može´spriječiti slom
populacije. Za uklanjanje posljedica sloma, koji uslijedi iza takvog umjetno
isforsiranog moratorija, trebaju i populacija divljači i životna sredina mnogo
više vremena nego kod normalnog djelovanja prirodnih faktora ograničavanja.
Uzgajač može pojavu sloma populacije izbjeći i spriječiti samo ako populaciju
divljači dinamično prilagodi kolebanju povoljnosti odnosno nepovoljnosti
uvjeta date životne sredine.


U tabeli I i II prikazane su, za zemlje koje služe za komparaciju njihovog
stanja u razvitku odnosa usklađenja šumske i lovne proizvodnje sa takvim
stanjem kod nas, ukupne površine i šumske površine, visine etata, ukupnog
fonda divljači i odstrela, te odnos visine ukupnog fonda divljači i odstrela prema
šumskoj površini i etatu za one vrste divljači koje se pretežno »hrane šumom«.
Kod zeca i kunića nije se moglo dijeliti populaciju na onu koja ne živi u šumi
od one koja isključivo ili povremeno živi u šumi.


Šumska površina Austrije je svega 107% šumske površine Hrvatske, šje 38% naprama 52% u Hrvatskoj, a ipak ima Austrija sedam puta
više jelenske i šest puta više srneće divljači od Hrvatske i skoro isto toliko
zečeva kao Hrvatska. Zap. Njemačka ima skoro šest puta više jelenske i skoro