DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 16     <-- 16 -->        PDF

poljoprivrednim kulturama običnim ili visokoprinosnim i t. d.). Značaj šteta
na šumskim kulturama, plantažama i sastojinama je značajniji za zajednicu i
presudniji za perspektivu daljeg gospodarenja sa oštećenim objektom. Uništenu
drvnu masu ne može se nadoknaditi. Već smo istaknuli da je proizvodnja
drveta, a osobito kritičnih sortimenata (celulozno drvo četinjača i si.) deficitarna
po kvantitetu. Financijska naknada štete na drvnoj masi nije dakle
adekvatna naknada za uništeni materijal.


Vrijednost šteta od divljači


Do sada su ustanovljene, evidentirane, procjenjivane i u pretežnom dijelu
opravdanih slučajeva i naknađene samo štete od zaštićene divljači počinjene
na tuđim poljoprivrednim kulturama, voćnjacima, vinogradima i domaćoj stoci.
Na cijelom području SR Hrvatske, bez obzira na kategoriju lovnog ovlaštenika,
iznosile su te štete u pojedinim godinama daleko preko 100 miliona dinara.
Sređenog pregleda nema jer je metoda evidentiranja bila neujednačena, negdje
su evidentirane samo naplaćene štete, negdje sve prijavljene štete bez obzira
da li su plaćene ili ne, a velik dio štete koji nije na vrijeme prijavljen ili uopće
nije bio prijavljen ostao je neobuhvaćen evidencijom.


Stete na šumskim kulturama, plantažama i sastojinama nisu do sada ustanovljavane
načinom i u opsegu kojega bi zahtijevala sređena, racionalna šumska
proizvodnja. Oštećene kulture i plantaže popunjavane su u većoj ili manjoj
mjeri, oštećena stabla u mladićima i srednjedobnim sastojinama uklanjalo se
prilikom proreda i si. No sređenog evidentiranja, procjene, naplate ili internog
rasknjižavanja nije bilo. U već spomenutoj »Analizi ekonomskog stanja
šumarstva i proizvodnog potencijala šumskog fonda« prikazane su u poglavlju


o zaštiti šuma samo štete od čovjeka i stoke.
Predstavnici šumarske struke pravodobno su primijetili nastojanje i porast
šteta od divljači, postojale su pritužbe struke na opseg i značaj ´šteta od divljači,
znalo se da su jasenovi mladici vrlo ugroženi od jelenske divljači, da
jelenska i srneća divljač predstavlja glavnu zapreku nesmetanom i uspješnom
širenju areala četinjača umjetnim načinom, a značajnu kočnicu prirodnom
širenju toga areala. Sve više se učvršćivalo mišljenje da su te vrste divljači
osnovna zapreka mogućnosti ili nemogućnosti prirodnog pomlađivanja u jednodcbnim
šumama.


Šumsko privredne organizacije odnosile su se prema štetama od divljači
razno. Intenzitet reagiranja nije svaki puta bio upravo proporcionalan sa intenzitetom
mjera racionalnog i savremenog vršenja mjera obnove, njege i iskorišćavanja
šumskih sastojina u tima područjima. Prilikom sasvjetovanja o zaštiti
šuma od šteta od divljači, održanog dne 24. X. 1964., na poziv Republičkog
sekretarijata za šumarstvo SRH, iznijelo je jedino Šumsko gospodarstvo SI.
Požega tvrdnju da smatraju da štete od divljači iznose na njihovom području
8,000.000 dinara godišnje, pretežno na jelovom podmlatku.


Stete od divljači na šumskim kulturama, plantažama i sastojinama su na
svaki način daleko veće nego li štete na poljoprivrednim kulturama. No njihov
dosadanji iznos ostat će potpuno neustanovljen. Poteškoću predstavlja i
okolnost što ne raspolažemo sa jednovrsnim kriterijem i jedinstvenom metodom
za ustanovljenje vrijednosti tih šteta.


482