DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 14     <-- 14 -->        PDF

II.
Šumska proizvodnja


Osnovni faktori su sukladni sa istovrsnim faktorima lovne proizvodnje. Na
prvi se pogled čini suvišnim poslom izlagati osnovne karakteristike i osnovne
faktore šumske proizvodnje pred njenim predstavnicima. No zaokruženost izlaganja
i stvaranja baze za zaključke traže najkraći prikaz glavnih elemenata
šumske proizvodnje.


Linija šumske politike


U cilju postizavanja potrajnih maksimalnih prihoda drvne mase treba nastojati
šumskim gospodarenjem postići najveći mogući prirast u šumskim sastojinama,
vodeći pri tome strogo računa o održavanju šumskog fonda i održavanju
i popravljanju proizvodne snage šumskog zemljišta.


Instrumenti za provođenje šumarske politike


I tu su glavni instrumenti savezni i republički Zakoni o šumama, te niz
pravnih propisa kojima se regulira pitanje sprovodenja u život intencija i propisa
Zakona o šumama.


Osnovne karakteristike šumske proizvodnje


Šumska proizvodnja je iskorišćavanje bioprodukcijskog potencijala šumskog
zemljišta u cilju dobivanja drvne mase. Najosnovnija karakteristika glavnog
produkta šumske proizvodnje drveta sastoji se u tome što je čovjek upućen
na najširu upotrebu drveta, a do sada nije uspjelo drvo proizvesti na umjetni
način, niti mu za mnoge vrste upotrebe pronaći ekvivalentnu zamjenu. Jedini
izvor tako neophodno potrebne drvne mase je prirast živih stabala u klasičnim
i industrijskim šumama.


U referatu »Analiza ekonomskog stanja šumarstva i proizvodnog potencijala
šumskog fonda (u razdoblju 1952—1962)« i »Razvojne mogućnosti proizvodnog
potencijala šumskog fonda (1964—1980)«, izdanje Republičkog sekretarijata
za šumarstvo SRH, navedeno je da se reprodukcija drveta postiže kod
nas danas skoro isključivo odvijanjem prirodnog procesa obnove šuma. Industrijska
proizvodnja drveta, u smislu biljne proizvodnje kao u poljoprivredi,
potoji danas i u šumarstvu, ali još u vrlo ograničenom opsegu.


Zato se kao mjerilo za racionalni obim sječe uzima godišnji prirast drvne
mase u šumi. Obim sječe mora se za sada približno ravnati prema godišnjem
prirastu. Etat je dakle isto instrument ekonomske politike u šumskoj proizvodnji,
kojim se određuje racionalno iskorišćavanje šuma i kojim se utječe na
buduće prinosne mogućnosti šuma.


Zbog izvanredno velike važnosti čovjeka na upotrebu drveta, zbog nemogućnosti
umjetnog proizvođenja drveta i nemogućnosti njegove potpune zamjene
drugim materijalima, te zbog razmjerno malenih i ograničenih mogućnosti
prirodne i industrijske proizvodnje drvne mase, dobiva svako umanjivanje
prirasta i uništavanje živih šumskih stabala izvanredno velik značaj i
važnost za ekonomski prosperitet čovjeka. Među prirodnim neprijateljima iz
redova životinjskog carstva zauzima divljač vidno mjesto, pa odatle i proističe
osnovno razmimoilaženje ekonomskih interesa lovne i šumske proizvodnje.


480