DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 13     <-- 13 -->        PDF

zrna, pokazao kao vrlo akumulativan u pogledu apsorbiranja znatnih iznosa
deviznih dinara ostvarenih u onom dijelu opće turističke djelatnosti, koja se
aktivira vršenjem tovnog turizma. Okvir u kojemu se kreće odnos takvih
izravnih i neizravnih prihoda cd lovnog turizma je za sada vrlo širok, u ekstremnim
slučajevima je čak 1:10. Gavrovi ć navodi u svojem članku
«Lovstvo — privreda ili sport?« (Vjesnik, Zagreb, od 28. IX 1964.) da se prema
dosadanjim provjerama računa, da prosječna dnevna potrošnja lovca turiste
iznosi 75 US dolara. (Od toga otpada 22,50 na odstrelnu taksu, 27,50 na ostale
lovačke usluge, a 25, na smještaj i razne turističke usluge). Kod ovakvih je
proporcija odnos izravnog i neizravnog prihoda zaokruženo 1 : 2.


Kod toga treba ali uzeti u obzir dalji Gavrovićev navod, koji ističe da je
prosječna dnevna potrošnja stranih turista u Jugoslaviji jedva 10,00 US dolara,
dakle je znatno niža od ukupne dnevne potrošnje lovca turiste.


Prema sadanjim propisima o deviznom poslovanju pripada neposrednom
proizvođaču 25% od ostvarenih deviza. U SR Hrvatskoj nalazi se oko 80%
lovnih površina pod upravom lovačkih organizacija. Te su organizacije do
sada, a na osnovu svojih internih zaključaka, od tih deviza dobrovoljno prepuštale
96% komunama na čijem su području devize bile ostvarene. Pošto
lovačke organizacije upravljaju sa preko 4,000.000 ha lovnih površina u Hrvatskoj
ima ta vrsta prihoda za komune znatnu perspektivu.


Dosađanji izravni prihodi od lovnog turizma iznosili su godišnje koju
stotinu milijuna deviznih dinara. Po predviđanju Glavnog lovačkog saveza
Jugoslavije gornji domet tih prihoda bit će tokom nekoliko slijedećih godina
na području lovačkih organizacija oko 2,500.000 US dolara godišnje, što predstavlja
1.875,000.000 deviznih dinara. Uz sadanji omjer izravnih i neizravnih
prihoda od lovnog turizma iznosili bi u tom razdoblju neizravni prihodi oko
3,750.000 deviznih dinara ostvarenih u okivru redovite turističke djelatnosti
animirane lovnim turizmom. K tome se iznosu treba pribrojiti i prihode ostvarene
lovnim turizmom na području privrednih lovišta van lovačkih organizacija.
Racionalnim i savremenim obuhvatanjem lovne proizvodnje i lovnog
turizma u okviru općeg turizma te će se prihode znatno povećati.


Iz gore izloženog jasno je zašto su sada regije i komune izvanredno zainteresirane
za što brže i što obimnije unapređenje lovnog turizma, koji je sa
njihovog stanovišta važan kao izvor deviza, kao značajna dopuna redovite
turističke djelatnosti, a u nekim regijama i komunama čak mu se dodjeljuje
zadaća pionira općeg turizma. Daje mu se dakle značajno mjesto na području
ekonomskih efekata turističke privrede pojedinih područja.


O tome stanovištu regija i komuna moraju i predstavnici šumske proizvodnje
voditi računa i iz toga aspekta sagledavati sadanje stanje problema
sređivanja odnosa lovne i šumske proizvodnje, zapravo sređivanja problema
šteta od divljači na šumskim kulturama i sastojinama, odnosno i na poljoprivrednim
kulturama u slučajevima kada su šumske privredne organizacije
ujedno i izvršioci prava lovnog ovlaštenika.


Lovna proizvodnja je sada nadrasla nivo izričito sportske domene određenog
postotka stanovništva zemlje. Dobivanjem privrednog značaja izgubio je
lov status izoliranosti i ušao je u kompleksnu povezanost ekonomski značajnih
privrednih djelatnosti, u prvom redu turističke djelatnosti.