DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Osobine ekonomskih efekata lovne proizvodnje


Ekonomski efekti koje se lovnom proizvodnjom realizira zahvaljuju svoju
visinu i značaj činjenici, da sve cijene produkata lovne proizvodnje nose izrazito
obilježje Ijubiteljskih cijena. Prodaja prava odstrela divljači osniva se
jedino na tome momentu i visoke odstrelne takse za rekordne trofeje su najizrazitiji
primjer takovih cijena. Pošto je strast za lovnim izživljavanjem primarna,
duboko u podsvijesti usađena strast, postoji sigurna perspektiva potrajnosti
potražnje za mogućnost udovoljavanja toj strasti.


U istu kategoriju, ali u nešto blažem obliku, spadaju i cijene žive rasplodne
divljači, koje nalaze svoj korijen u prvo spomenutoj težnji za osiguranjem
dovoljnih količina divljači za vršenje odstrela, te nadalje cijene mesa divljači,
koje se uvrštava u kategoriju delikatesa.


Osnovne karakteristike lovne proizvodnje


Među osnovne karakteristike lovne proizvodnje spada:


1. Za odvijanje svoje djelatnosti u pravilu se služi tuđim površinama, koje
od reda služe za inu vrstu proizvodnje, sa kojom lovna proizvodnja u pravilu
dolazi u interesne sukobe.
2. U svojem klasičnom obliku bavi se bioprođukcijskim obuhvatanjem
divljih životinja u slobodnom lovištu, nema dakle punu vlast nad njima, pa
samo posredno može upravljati njihovim postupcima i regulirati posljedice
koje nastaju od prisuća i djelovanja tih životinja (odlaženje divljači u druga
lovišta, razne štete i si.).
3. U savremenom obliku vrši kombinirani način bioprodukcije, jedan dio
efekta svoje djelatnosti postizava maksimalnim korišćenjem prirodnog reprodukcijskog
potencijala slobodne divljači u slobodnom lovištu, a manji ili veći
dio efekta ostvaruje umjetnim uzgojem pojedinih vrsta divljači i njezinim
iskorišćavanjem u lovištu.
4. Lovna proizvodnja spada u kategoriju potencijalno vrlo jakih izvora
deviznih prihoda. Oni su izravni i neizravni, a u novije vrijeme pokazuju postojani
znatan porast. Izravni, zbog povišenja odstrelnih taksa, te cijena živoj
divljači i mesu ustreljene divljači, a neizravni prihodi zahvaljuju svoj povećani
značaj proširenom obimu vršenja lovnog turizma. Značaj tih prihoda diže
okolnost što su od reda deviznog karaktera.
Značaj pojedinih karakteristika


Okolnost da se lovna proizvodnja služi tuđim površinama sili je na kompromisne
postupke, čija se posljedica očituje u znatnom ograničenju mogućnosti
povećanja fonda divljači u slobodnom lovištu.


Tu negativnu okolnost uspješno se sada restringira obimnim umjetnim
uzgojem divljači, koju se u lovište pušta pred početak lovne sezone ili tik
pred samo održavanje lova. Time se smanjuje gubitak na divljači i štete koje
čini u lovištu.


Neizravni su prihodi lovne proizvodnje od prvenstvenog interesa za zajednicu,
jer se devizni dinar, ostvaren u vidu izravnog prihoda od lovnog turi