DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1964 str. 11     <-- 11 -->        PDF

skim gospodarenjem i intenzivnom lovnom proizvodnjom. To je stanje uzrokom
mnogobrojnih sporova, a i nastojanja za rješenje problema. Svi do sada
poduzeti koraci nisu zadovoljili ni šumsku ni lovnu proizvodnju. Naprijed nabrojene
savremene mjere povećanja produkcije drveta prijete zaoštrenjem
neriješenog problema.


Značaj toga raskoraka pojačan je okolnošću da je zadnjih godina u najvećem
dijelu zemalja Istočne Evrope, među kojima se Jugoslavija u tom pogledu
nalazi na prvom mjestu, nastupila vrlo povoljna konjunktura za plasman
svih produkata lovne proizvodnje. Tu se osobito ističe odstrel divljači
putem lovnog turizma, te prodaja žive rasplodne divljači i mesa ustrijeljene
divljači. Ta su tri vida iskorišćavanja produkata lovne proizvodnje već sada
u fazi prvih koraka za organizacijsko obuhvatanje te konjunkture, značajni
izvori deviznih sredstava, a taj prihod pokazuje tendenciju stalnog porasta i
osiguranog kontinuiteta.


Neuravnoteženost između produkcije i potrošnje drveta, osobit prioritet
šumske pred lovnom proizvodnjom, imperativno traže da se predstavnici šumske
proizvodnje suoče sa novonastalim stanjem, u kojemu zajednica očekuje
od lovne proizvodnje daleko značajniji udio u sklopu ostalih privrednih djelatnosti,
to tim više .što je u današnjoj situaciji privredni značaj lovstva izričito
naglašen po vrhovnim predstavnicima zajednice. Stoga ćemo pokušati prikazati.:


— osnovne faktore i karakteristike prilično divergentnih interesa lovne i
šumske proizvodnje.


— neprilike i štete koje vršenjem lovne proizvodnje nastaju za šumsku
proizvodnju
— stanje toga problema u ostalim zemljama sa urednim šumskim gospodarenjem
i intenzivnom lovnom proizvodnjom.
OSNOVNI FAKTORI I KARAKTERISTIKE LOVNE


i ŠUMSKE PROIZVODNJE


I.
Lovna proizvodnja
Među osnovne faktore spadaju
Linija lovne politike zajednice u Jugoslaviji je zacrtana postavkama novog


Osnovnog zakona o lovu, po kom je divljač općedruštvena imovina, a lovstvo
grana narodne privrede.
Instrumenti za provođenje lovne politike su savezni i republički Zakoni


o lovu, te pravni propisi kojima se regulira pitanje sprovođenja u život intencija
i propisa Zakona o lovu.
Najizrazitiji značaj postavljanju lovne proizvodnje u nove odnose davat će
regije i komune. Intenzitet interesiranja pojedine regije i komune ovisi u prvom
redu o značaju kojega za njezino područje već ima, ili se pretpostavlja da bi
trebala imati, opća turistička djelatnost. U okviru te djelatnosti očekuju regije
i komune vrlo znatne izravne i neizravne efekte od jačanja lovne proizvodnje
kao osnovne materijalne baze za realizaciju lovnog turizma.